Uppåt för grön it – trots kris

Medvetenheten kring grön it ökar på svenska företag. Trots lågkonjunktur är det fler som har en grön it-policy och som omsätter den i praktiken. Det visar årets första Grön it-index.

It&Telekomföretagen har undersökt hur grön it-arbetet står sig i kristider. Slutsatserna visar på att fler företag har förstått vad grön it är och hur de kan jobba med frågan, men också att fler strukturerar arbetet kring att minska it-produkternas miljöbelastning.

– Det vi ser nu är en mycket positiv utveckling. En rimlig tolkning är att man nu verkligen insett att det finns både pengar att spara och potential att minska på miljöbelastningen, säger Ewa Thorslund, näringspolitisk expert på It&Telekomföretagen.

Fler har policy

När samma mätning gjordes i november i fjol visade resultaten på en svacka i arbetet. Men detta behöver inte bottna i finanskrisen, betonar Ewa Thorslund, utan kan även bero på att fler insett den fulla potentialen med grön it.

Jämfört med sist har fler företag, drygt var femte, en policy för grön it. Och även om nivåerna fortfarande är relativt låga, innehåller dessa i större utsträckning än tidigare dessutom mätbara mål som också följs upp. Samtidigt har medarbetarnas vilja att följa policyn ökat. Fler företag tar hänsyn till miljöaspekter vid projektplanering och inköp av it-produkter.

Stor potential

Dock finns mycket kvar att göra, bland annat genom att bredda synen på grön it, från att minska it-produkternas miljöpåverkan till att se it som något som kan hjälpa till att minska företagets belastning på miljö och klimat.

– De riktigt stora effekterna kommer när vi på allvar börjar ersätta resandet och genom it-lösningar effektiviserar våra processer gällande effektiv styrning av värme, kyla, ventilation och belysning i våra lokaler, säger Ewa Thorslund.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.