Uppåt för ansvarsfulla investeringar

En undersökning från Sweden’s Sustainable Investment Forum visar att ansvarsfulla investeringar i Sverige har ökat markant de senaste två åren. Investerarna vill främst undvika negativ publicitet.

Uppåt för ansvarsfulla investeringar

På två år har ansvarsfulla investeringar ökat med hela 60 procent. Det totala kapitalet uppgår till drygt 2 900 miljarder kronor. Bakom undersökningen står Swesif, som är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige.

Enligt Swesif är Sverige ett föregångsland på området med förebilder som AP-fonderna, Mistra och Svenska Kyrkan. Även samtliga stora banker arbetar med ansvarsfulla investeringar idag.

Lägre risker

Samma undersökning gjordes 2008 och liksom då är den främsta anledning till att investerare väljer ett mer ansvarsfullt alternativ att undvika negativ publicitet. Ett annat skäl är krav från ledning eller ägare. Jämfört med för två år sedan uppger färre att hållbarhet kan ge högre avkastning. Däremot är det fler idag än 2008 som menar att hållbara investeringar ger lägre investeringsrisk än investeringar som inte räknas som hållbara.

En tendens som tas upp i undersökningen är att utvecklingen på området går snabbare, inte bara i Sverige, utan även i flera andra europeiska länder.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.