”Unilevers hållbarhetslöften trovärdigare än konkurrenternas”

Klimat Unilever ligger före konkurrenterna Colgate-Palmolive och Procter & Gamble i hållbarhetsarbetet. Det visar en ny studie som också lyfter farhågor om företagens scope-3 löften.

”Unilevers hållbarhetslöften trovärdigare än konkurrenternas”
Foto: Adobe Stock

Världens tre ledande dagligvaruföretag, Unilever, Colgate-Palmolive och Procter & Gamble riskerar att förlora stora summor kopplade till framtida prissättning av koldioxid. Det konstaterar tankesmedjan Planet Tracker som levererar hållbarhetskunskap till finanssektorn.

Planet Tracker konstaterar dock att Unilevers omställningsplaner är de mest trovärda av de tre företagen. Två åtgärder som lyfts här är Unilevers aktiva arbete med scope 3-utsläpp och företagets bonussystem som är kopplade till hållbarhetskriterier.

Sett till dagens utsläpp riskerar Unilever enligt Planet Tracker att förlora 14 procent av sin årliga omsättning på grund av potentiella prismekanismer för koldioxid. Motsvarande siffra för Colgate-Palmolive och Procter & Gamble uppges vara 30 respektive 51 procent.

I rapporten lyfter Planet Tracker också ett varningens finger för alla indirekta scope 3-utsläpp som företag lovar nedströms då detta är utsläpp som företagen inte har någon egentlig kontroll över.

– Vi uppmanar investerare att vara försiktiga med utspel som hävdar kraftigt minskade indirekta utsläpp nedströms. I stället tycker vi att investerare ska uppmuntra höjda ambitioner när det gäller scope 3-utsläpp som företagen har en direkt möjlighet att påverka, som till exempel i leverantörskedjan uppströms, säger Ion Visinovschi, analytiker på Planet Tracker, i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.