Umeå och Hanoi ska främja skolors miljöarbete

Att dela kunskap om lärande för hållbar utveckling. Det är syftet i det samarbete som Umeå och Vietnam startade i oktober. Nu åker representanter från Sverige österut för att besöka skolor.

– Syftet med resan, är att fortsatt etablera kontakt med distriktsledning, skolledning och verksamheter inom förskola och skola för att arbeta med frågor som rör lärande för hållbar utveckling, säger Erika Åberg, verksamhetschef Naturskolan.

Delegationen från Umeå kommer att besöka ett antal lokala skolor förr att ta del av, och dela med sig av, hur de arbetar med hållbar utveckling, så som elevdemokrati, ämnesövergripande arbetssätt, utomhuspedagogik och miljötänkande.

Från vietnamesiskt håll finns dessutom ett önskemål om att få veta mer om Umeås arbete kring certifieringen Skola för hållbar utveckling, som nästan samtliga Umeås för- och grundskolors enheter är certifierade enligt.

Syftet med det treåriga projektet är att höja kompetensen gällande lärande för hållbar utveckling samt att utveckla arbetet. Projektet är indelat i tre nivåer: strategisk nivå, ledningsnivå och verksamhetsnivå. Samarbetet sker bland annat genom studiebesök, workshops och föreläsningar.

äs mer om projektet här: www.umea.se/esd

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste