Ukrainas ekologiska återställning kräver internationellt stöd

Debatt Det behövs stärkta rättsliga mekanismer för att hålla de skyldiga ansvariga för miljökatastrofen som pågår i Ukraina. Tydliga mekanismer skulle också sända en stark signal om att det är oacceptabelt att förorsaka allvarlig skada på miljön i varenda en krigszon. Det skriver Simon Holmström, ledamot av Ålands lagting, och Yuliia Ovchynnykova, parlamentsledamot i Ukraina, på M&U Debatt.

Ukrainas ekologiska återställning kräver internationellt stöd
Simon Holmström, ledamot av Ålands lagting, och Yuliia Ovchynnykova, parlamentsledamot i Ukraina.

En massiv förödelse breder ut sig vartefter den fruktansvärda ryska aggressionen i Ukraina fortsätter. De förödande miljöeffekterna av den ryska attacken mot Kachovka vattenkraftsdamm har skakat oss alla. Detta kommer efter månader av ryska attacker på byggnader, skolor, sjukhus, energi- och vatteninfrastruktur, industrier och fabriker, skog, vatten och marina ekosystem. Hänsynslösa handlingar vid kärnkraftsanläggningarna utgör en enorm risk för både människor och miljö.

Statistiken är alarmerande. Enligt Ukrainas miljöministerium har en tredjedel av de ukrainska skogarna påverkats av kriget; 20 procent av naturskyddsområdena är skadade; 30 procent av landet är förorenat med explosiva rester; och 33 miljoner ton växthusgaser har släppts ut i atmosfären. Ett stort problem är Svarta och Azovska havets ekosystem, med oroväckande skildringar av faunans förändrade vandringsvägar och valdöden. Dessutom kan vissa endemiska arter som finns särskilt i södra Ukraina gå förlorade för alltid.

Lyckligtvis går Ukraina i täten när det gäller att hålla förövarna för storskaliga miljöskador ansvariga. Ukrainska myndigheter, vetenskapsmän, naturvårdare och advokater gör omfattande utredningar av skadorna. För närvarande utreder riksåklagarens kansli 12 fall om ekocid och presidentens kontor kommer snart att inrätta en högnivå-arbetsgrupp som ska hjälpa till med utvecklingen av en strategi för att ta itu med krigets miljömässiga och ekologiska konsekvenser.

Ändå behövs mer internationellt stöd för att stärka detta arbete. Internationella brottmålsdomstolen (ICC), med jurisdiktion i Ukraina, har en viktig roll att spela. I dess Romstadga finns en bestämmelse om krigsförbrytelser som specifikt skyddar den naturliga miljön, artikel 8(2)(b)(iv). Det vore dags att åberopa detta, i enlighet med Åklagarmyndighetens policydokument om ärendeval och prioritering från 2016.

En ny ansvarighetsmekanism håller också på att inrättas för att döma Ryssland för aggressionsbrott – det övergripande brottet för alla andra brott som begås i dess spår. Denna nya tribunal bör inkludera ekocid som grund för åtal, vilket också Ukraina insisterar på.

 Ansvarsskyldighet är viktigt för Ukrainas återhämtning. Den finansiering som behövs är enorm. Lokala myndigheter kommer att behöva stöd för att kunna planera en hållbar återhämtning på ett sätt som minskar beroende av fossila bränslen och skadliga föroreningar samtidigt som möjligheterna till förnybar energi, energieffektivitet och modern, ren teknik och naturbaserade lösningar tas tillvara. Vissa områden kommer att behöva lämnas ifred så att naturen kan återhämta sig, medan andra områden kommer att behöva aktiv skötsel. Om en brand har förstört en gammal skog, kommer det att ta mer än hundra år att återställa detta område till sitt naturliga tillstånd.

Vi uppmanar det internationella samfundet att åberopa och vid behov förstärka internationella miljönormer och rättsliga mekanismer för att därmed hålla förövarna ansvariga. Detta skulle vara viktigt inte bara för Ukraina. Det skulle sända en stark signal om att det är oacceptabelt att förorsaka allvarlig skada på miljön i varenda en krigszon. Om vi lyckas skulle denna tid, hur brutal och katastrofal den än är, gå till historien som en vändpunkt för internationell miljölagstiftning.

Simon Holmström, ledamot av Ålands lagting (Finland), medlem i delegationen till Nordiska rådet, medlem av högnivå-arbetsgruppen för Ukrainas miljöåterställning, delegat till olika internationella konferenser såsom ICC:s statspartsmöte och FN:s miljötoppmöten.

Yuliia Ovchynnykova, parlamentsledamot i Ukraina, ledamot av utskottet för miljöpolitik och naturförvaltning, ledamot av utskottet för sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling av Europarådets parlamentariska församling (PACE), doktor i ekologi.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.