Tyskland lanserar grön taxonomi för exportkrediter

Taxonomi Tyskland har lanserat en egen grön taxonomi för exportkrediter. Syftet är att öka antalet krediter till klimatvänliga teknologier.

Tyskland lanserar grön taxonomi för exportkrediter
Foto: Adobe Stock

Den tyska regeringen har lagt fram ett utkast till en grön taxonomi för exportkrediter med syfte att anpassa landets exportkrediter till den tyska klimatpolitiken. I utkastet grupperas ekonomiska aktiviteter i tre kategorier där en grön kategori samlar klimatvänliga teknologier, en vit kategori samlar neutrala aktiviteter och en röd teknologi pekar ut klimatskadliga aktiviteter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Exportkrediter används av länder för att minska risken för landets exporterande företag. Krediterna garanterar en kompensation i händelse av uteblivna betalningar, till exempel från länder med höga politiska risker eller företag i utvecklings- och tillväxtekonomier. Enligt den nya tyska gröna taxonomin är det tänkt att företag som exporterar klimatvänlig teknik ska få enklare och mer attraktiva försäkringsvillkor. Aktiviteter som faller under den ”röda” kategorin ska inte längre att vara berättigade till exportkreditgarantiprogrammet. Dock kan de fortsätta om de kan säkra privat finansiering.

Fossilgas klassas som neutral

Enligt nyhetstjänsten Euroactiv kommer den nya taxonomin att tillämpas på exportkrediter för sektorerna energi och transporter samt för industrierna stål, aluminium och för vissa kemikalier. Det är också tänkt att systemet i ett andra steg kommer att användas för investeringar som tyska företag vill göra utomlands.

I energisektorn inkluderar den ”gröna” kategorin förnybar energi, lagring av energi, el- och värmegrupper samt vätgasproduktion. Den tyska regeringen har också valt att klassa fossilgas som neutral i den ”vita” kategorin, något som mött stark kritik från miljörörelsen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.