Tyréns skissar på lokala mötesplatser för återbruk

Avall Små lokala återvinningscentraler där medborgare kan byta grejer är en företeelse som börjar dyka upp i Norden. Tyréns har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för hur idén med denna typ av återvinning kan förverkligas i Malmö.

Tyréns skissar på lokala mötesplatser för återbruk

Kvartersnära återvinningscentraler är en ny form av återvinningscentral som bland annat Oslo och Köpenhamn har infört. Nu har Tyréns fått i uppdrag att ta fram en vägledning för hur denna typ av återvinningscentraler kan förverkligas i Malmö.

Många kommuner i Sverige har funderingar på kvartersnära återvinningscentraler som ett sätt att förbättra möjligheterna att återanvända och återvinna avfall. En viktig grundsten är tillgänglighet, att man ska kunna gå eller cykla till en sin återvinningscentral, men även möjligheten till återbruk.

– Ett utmärkande drag för en kvartersnära återvinningscentral är att återbruk och återanvändning är det centrala, vilket märks i utformning och personalens bemötande. Det finns stora möjligheter att efter hand utveckla de kvartersnära återvinningscentralerna ytterligare, med reparations- och designverkstäder, caféverksamhet och med relaterade evenemang för att ytterligare befästa dem som mötesplats, berättar Britt-Marie Fagerström, miljökonsult på Tyréns.

Tyréns uppdrag är att planera projektet, förbereda möten med arbets- och referensgrupp samt sammanställa vägledningen. Vägledningen väntas vara klar i september 2013 och kommer genom skisser förtydliga och inspirera hur kvartersnära återvinningscentraler kan utformas.Beställare i uppdraget är av VA syd och Sysav utveckling i Malmö.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.