Tydlig EU-linje mål inför Durban

Just nu pågår febrila förberedelser inför klimatförhandlingarna i Durban. EU måste nu enas om en tydlig strategi inför mötet, enligt EU-ledamöter.

Den här veckan väntas EU-parlamentet rösta om miljöutskottets resolutionsförslag inför Durban-mötet. Det vill att EU ska ge ”offentligt och otvetydligt” stöd till en fortsättning på Kyotoprotokollet som löper ut i slutet av 2012. Samtidigt höjs röster för att EU behöver en tydlig färdplan och tidslinje för klimatfrågan.

Detta diskuterades redan den sjunde november då miljöutskottets ordförande Jo Leinien, som leder Europaparlamentets delegation till COP 17-mötet i Durban, undrade vilka förslag som EU kommer att lägga fram. Karl-Heinz Florens, vice ordförande för miljöutskottet, sa att EU:s tidigare intentioner var goda men inte tillräckligt långtgående. Han undrade om det finns en verklig EU-strategi i klimatfrågan.

Klimatkommissionären Connie Hedegard sa att Durban innebär en viktig möjlighet för framgång, men att det inte var slutet på vägen. Hon menade att EU ensamt inte förmår lösa problemet,samt att en gemensam ambitiös global lösning är angeläget.

– Grön och tillväxt hör samman som viktiga prioriteringar för kommissionen, konstaterade hon.

Miljöutskottet uppmanar nu EU att gå längre än det nuvarande 20 procentiga utsläppsmålet för 2020 och menar att det krävs nya åtaganden för att minska utsläppen från flyg- och havstrafiken. Bland annat föreslår det att luftfarten ska ingå i EU:s utsläppshandelssystem från och med 1 januari 2012.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.