Tummen ned för flera EU-länders sophantering

Grekland och flera andra länder får bottenbetyg i EU:s rapport om återvinning av hushållssopor. I toppen hamnar Nederländerna, Österrike och tätt därefter Sverige.

Tummen ned för flera EU-länders sophantering

Kommissionens rapporten har rankat unionens medlemmar utifrån 18 kriterier, däribland total mängd avfall som materialåtervinns och överträdelser av EU:s lagstiftning. Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige klarar sig undan med bara två röda flaggor. I dessa länder deponeras mindre än fem procent av avfallet.

Men flera länder, däribland Bulgarien, Grekland, Italien och Polen uppvisar stora brister.

– Den bild som nu framträder visar att min oro är befogad. Många EU-länder deponerar fortfarande stora mängder kommunalt avfall – som är det sämsta sättet att hantera avfall på – trots att det finns bättre alternativ och trots att strukturfonderna kan användas för finansieringen av bättre lösningar, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

I länderna som får sämst betyg är politiska strategier för att förebygga avfall bristfälliga eller obefintliga och det saknas incitament och infrastruktur för avfallet.

Rapporten ska användas av kommissionen för att ta fram färdplaner för de tio länderna som fått lägst poäng. Planerna kommer att diskuteras med länderna i höst.

Rapporten fokuserar på vad som på engelska kallas ”municipal waste”. Vad som ingår i begreppet skiljer sig till viss del mellan medlemsstaterna. I Sverige innebär detta avfall som i miljöbalken beskrivs som ”hushållsavfall samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.