Tuffare energikrav på nätverksprodukter

Produkter som är anslutna till nätverk ska bli energieffektivare. De nya EU-kraven på nätverksstandby beräknas spara 36 terawattimmar per år.

Energianvändningen för produkter som står i standby och sitter i nätverk, exempelvis digitalboxar, hemmaroutrar och tv-apparater, får nu krav enligt ekodesign. När till exempel en tv står uppkopplad mot nätet för att kunna ta emot programuppdateringar, finns numera en gräns för hur mycket el den får dra. Produkter som inte klarar dessa krav får inte längre säljas. Tidigare har det bara funnits krav för tv-apparater när den är i standbyläge, däremot inte när tv:n står i nätverksläge för att ta emot uppdateringar.

– Den nya lagen gör alltså att energianvändningen minskar för dessa produkter när de inte används för sin huvudfunktion, som till exempel att visa en tv-bild. Förordningen bromsar den snabbt växande elanvändningen i nätverksstandby, säger Johanna Whitlock som bevakar frågan för Energimyndighetens räkning i EU-förhandlingarna.

Andra produkter som har nätverksstandby är modem, nätverksansluten lagring, skrivare, konsumentelektronik och nätverksutrustning.

Kraven för nätverksstandby införs i tre steg, där de första lagkraven för nätverksstandby börjar gälla den 1 januari 2015, och därefter 1 januari 2017 och 1 januari 2019. De nya kraven beräknas spara 36 terawattimmar årligen i EU från år 2020.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.