Tuff utfrågning av Romina Pourmokhtari (L) i EU:s miljöutskott

Juridik & Politik Det var hårda tongångar när ledamöterna i EU-parlamentets miljöutskott frågade ut Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), som en gång för alla försökte reda ut frågan om Sverigedemokraternas inflytande över EU:s klimatpolitik.

Tuff utfrågning av Romina Pourmokhtari (L) i EU:s miljöutskott
Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

I samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet, besökte Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) på måndagen Bryssel. Där presenterade hon Sveriges prioriteringar inom klimat – och miljöområdet samt svarade på frågor från parlamentsledamöterna i miljöutskottet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Inte helt oväntat handlade flera av frågorna om den svenska regeringens samarbete med Sverigedemokraterna. Då Sverigedemokraterna röstat ner 13 av de 14 förslagen som ingår i EU:s stora klimatpaket Fit for 55, uttryckte många en oro över att samarbetet kommer leda till sänkta ambitionsnivåer i EU:s kommande klimat – och miljöarbete.

Romina Pourmokhtari (L) gav svar på tal genom att understryka att Sverige inte har för avsikt att sänka ambitionsnivåerna, samt att Sverigedemokraterna inte kommer att ha inflytande över klimat – och miljöpolitiken på EU-nivå.

– Det är en fråga som jag förstår att många intresserar sig för. Men låt mig tydliggöra att i det dagliga arbetet som sker i rådet, och alla andra delar av ordförandeskapet, ligger ansvaret hos regeringen, där Sverigedemokraterna inte deltar. Det gäller det fulla ansvaret, sade Romina Pourmokhtari (L).

”Jag tror att Pourmokhtari (L) får reda ut vem som faktiskt bestämmer”

Den svenske EU-parlamentarikern Heléne Fritzon (S) nöjde sig dock inte med det svaret, utan lyfte i den efterföljande debatten att Sverigedemokraterna själva har sagt att ”allt inom EU:s klimatpolitik först ska förhandlas av regeringen och Sverigedemokraterna innan det går vidare”. Romina Pourmokhtari (L) valde dock att inte bemöta det påståendet.

I en kommentar till Miljö & Utveckling skriver Heléne Fritzon (S) efter debatten att ”dagens möte med miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) visar på den stora oro som finns i Europaparlamentet, med flera frågor om SD-samarbetet”.

– Romina Pourmokhtari (L) påstår att klimatförnekarna Sverigedemokraterna inte har något att säga till om när det kommer till miljö- och klimatpolitiken på EU-nivå. Något som går helt isär med vad SD säger. Jag tror att Pourmokhtari (L) får reda ut vem som faktiskt bestämmer”, skriver Heléne Fritzon (S).

Skärpta klimatmål i Fit for 55-paketet

En annan fråga som flera parlamentsledamöter lyfte handlade om EU:s skärpta klimatmål i Fit for 55-paketet. För de utsläpp som medlemsländerna själva ansvarar över har EU beslutat om en bindande årlig utsläppsbana. Emma Wienser (C) lyfte att Sverige är ett av de länder som kan få svårt att klara dessa mål, varpå hon ställde frågan om hur Sveriges regering ser på EU:s möjlighet att ta ut straffavgifter från de länder som inte lever upp till klimatmålen.

Romina Pourmokhtari (L) svarade att hon räknar med att Sverige når målen, och att det ” ligger hos kommissionen att övervaka efterlevnaden för den lagstiftning som plockats fram”.

– Självklart ska Sveriges regering följa EU:s lagstiftning. Den svenska regeringen kommer under hösten presentera vår klimatpolitiska handlingsplan. Den kommer innehålla en lång rad politiska förslag för att nå hela vägen ner till nettonoll 2045. Jag är glad över den hjälpen som EU bidrar med. Det är ambitiösa mål som har satts och vi räknar med att dessa ska uppnås, sade hon.

Lyfter avtalet från COP15

Vidare undrade flera ledamöter hur Sveriges regering ser på EU:s kommande lagstiftning om naturrestaurering. Jessica Polfjärd (M) tog bland annat upp risken med att lagstiftningen lägger krokben för den gröna omställningen.

– Vi är medvetna om att det finns farhågor vad gäller tryggad livsmedelsförsörjning och skogens viktiga roll, som står i paritet mot naturrestaureringslagen. Samtidigt riskerar vi att förlusten av biologisk mångfald också äventyrar vår livsmedelsförsörjning. Här vill jag lyfta det historiska avtalet från COP15 där vi betonar behovet att öka våra ansträngningar, för att skydda och återställda vår natur, svarade Romina Pourmokhtari (L) och tillade att man jobbar för att kunna anta lagstiftningen i juni i år.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.