Trots IPCC: Ingen grön omställning i offentliga upphandlingar

Debatt Med en femtedel av Sveriges BNP har offentliga upphandlingar makten att förändra. Trots det halkar offentlig sektor efter näringslivet i den gröna omställningen när det handlar om att upphandla återanvänd IT, skriver det cirkulära IT-företaget Inrego och forskare inom cirkulär ekonomi.

Trots IPCC: Ingen grön omställning i offentliga upphandlingar
Carl Dalhammar, Mattias Lindahl, Sebastian Holmström och Stefan Hållberg.

När allt fler inser att de får betalt för sin använda IT-utrustning samtidigt som de uppnår sina klimat- och miljömål, har vidareförsäljning av använd IT blivit en självklarhet inom både privat och offentlig sektor. Det ökade intresset för att sälja vidare sin utrustning har lett till ett brett utbud av begagnat på marknaden, men tyvärr är det nästintill uteslutande privata företag med hög kostnads- och miljömedvetenhet som väljer begagnat även vid inköp.

I måndags släpptes IPCC:s senaste rapport med det tydliga budskapet om att vi behöver agera omfattande och akut för att klara klimatkrisen, och för att underlätta omställningen har Upphandlingsmyndigheten skapat nya kriterier som ska göra det lättare att upphandla cirkulär IT. För att lyckas i en hållbar omställning krävs det att offentlig sektor sluter cirkeln och börjar upphandla rekonditionerad IT. Återanvändningen och det cirkulära kan inte bara vara något som andra gör.

3 till 4 procent av utsläppen från elektronik

Vissa hävdar att deras digitala system på arbetsplatsen är så avancerat att det kräver ny utrustning, men faktum är att allt för ofta byts utrustningen ut långt innan livscykeln är slut – bara för att garantin löpt ut. Genom att byta ut batterier och andra delar av elektroniken som är mest tidskritiska, går det att förlänga livslängden på elektronik med flera år. Den största skillnaden mellan nytt och begagnat blir således prislappen, och klimatavtrycket förstås. Idag kommer 3 till 4 procent av de globala utsläppen från elektronik. Genom att köpa rekonditionerat kan en organisation sänka sina IT-utsläpp med hela 80 procent, något som blir avgörande för att vi ska kunna minska våra utsläpp i den takt FN:s klimatpanel hävdar krävs för att vi ska klara omställningen.

Idag halkar offentlig sektor efter i omställningen till en cirkulär ekonomi. Mängder av skattebetalares ekonomiska resurser slösas och koldioxid läcker ut – helt i onödan. Varför är inte offentlig sektor mer resursmedveten? Kanske handlar det om något så enkelt som hur det ser ut på arbetsplatserna runt om i landet. Upphandlare axlar i nuläget inköpen för en bredd av olika områden och kan omöjligt vara experter på allt. För enkelhetens skull blir fabriksnytt därför en del av kraven, då kan de vara säkra på att de får produkter med rätt funktionalitet.

Nya hållbarhetskriterier

Det går såklart inte att kräva att varje enskild upphandlare ska besitta omfattande kunskap i alla specifika områden, men idag är hållbarhetsperspektivet allt för ofta bristande. Offentliga upphandlingar står för en femtedel av Sveriges BNP, och har således makten att driva på den cirkulära ekonomin.

För att underlätta för fler offentliga aktörer att köpa cirkulärt har nu Upphandlingsmyndigheten nya hållbarhetskriterier för IT. Kriterierna gör det lättare för offentlig sektor att upphandla återanvänd utrustning till sina verksamheter. Vi hoppas att offentliga aktörer skapar förutsättningarna för upphandlarna på varje enskild enhet att kunna ta del av det.

Det finns aktörer som går före. Delegationen för cirkulär ekonomi uppmanar nu regeringen att införa nationella mål för ökad cirkulär användning, och Nynäshamns kommun visar att det går. När de köper in datorer till kommunens skolor är det rekonditionerat som gäller.

Förr eller senare kommer cirkulära upphandlingar behöva bli en del av alla sektorer – privat som offentlig. Det krävs helt enkelt för att vi ska kunna sänka våra koldioxidutsläpp och nå våra nationella klimat- och miljömål. Idag ligger Sverige i skuggan av Frankrike, som börjat kravställa att offentliga aktörer köper in minst 20 procent rekonditionerat i deras upphandlingar. Det är progressiva i sitt arbete för en hållbar omställning, precis som vi också behöver vara för att kunna anpassa oss till vår föränderliga omvärld. Dagens linjära sätt i hur vi hanterar vår elektronik håller helt enkelt inte längre.

Cirkulär upphandling är ett kraftfullt verktyg som vi behöver använda oss mer av för att skapa ett resurseffektivt samhälle. Vi hoppas att de nya kravställningarna från Upphandlingsmyndigheten gör att offentlig sektor vaknar till liv – och kommer ikapp näringslivet i arbetet mot att skapa hållbara lösningar.

Såhär får vi in cirkularitet i upphandlingarna:

  1. Använd Upphandlingsmyndighetens kriterier för inköp av återanvänt. Genom att använda sig av de nya kriterierna från Upphandlingsmyndigheten blir det lättare för fler att upphandla återbrukad IT utan att riskera vare sig prestanda eller hållbarhet i produkterna.
  2. Upphandla efter behov i stället för specifika produkter. När organisationer upphandlar stora mängder IT går det inte alltid att tillgodose flera tusen rekonditionerade produkter av en och samma modell. Genom att istället upphandla efter behov skapas möjligheten att leverera olika modeller som med samma funktion.
  3. Minska organisationers klimatavtryck från IT. IT är ofta en blind spot när det kommer till hållbarhet, men stora delar av tjänstemannaföretags klimatavtryck kommer just från deras IT-utrustning. Genom att beräkna klimatavtrycket på elektroniken blir det enklare att motivera resurseffektivitet genom att både köpa begagnat och sälja av den utrustning som inte längre används.

Sebastian Holmström,
Hållbarhetschef, Inrego

Stefan Hållberg
Ansvarig offentlig sektor, Inrego

Mattias Lindahl,
Professor på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet, leder forskningsprogrammet Mistra REES

Carl Dalhammar,
Docent, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, forskare i Mistra REES

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.