Trögt för grön it

Det går trögt för grön it ute i verkligheten, visar en enkät som Dataföreningen skickat till 500 slumpmässigt utvalda medlemmar. Nära hälften, 44 procent, svarade att de inte vidtagit några åtgärder alls för grön it.

De som gör något, stänger i första hand av skärmarna när de inte används. Videomöten istället för resor kommer på andra plats. På tredje plats kommer utbyten till strömsnålare datorer och servrar.

Ett problem är att ingen riktigt har klart för sig vad som menas med ”Grön it”. Ändå framkommer det av fritextsvaren i enkäten att grön it är på väg att bli ett standardkrav vid upphandlingar. Dataföreningen vill därför slå ett slag för en branschstandard. På så vis skulle Sverige kunna bli föregångare och sätta en standard som kan exporteras, framhåller de.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.