De viktigaste hållbarhetstrenderna 2019

Hållbarhetstrender 2019 Vilka är hållbarhetsområdena där det händer mest 2019? Miljö & Utveckling har låtit ett tjugotal hållbarhetsprofiler trendspana. Resultatet är tre tydliga trender och ett gäng bubblare.

De viktigaste hållbarhetstrenderna 2019

Cirkularitet – från återvinning till återanvändning och delningtjänster – blir ännu hetare 2019. Det framhåller bland många andra Sandya Lang, Nudie Jeans. Hon tror att fokus på det återvunna plagget kommer att fortsätta och att det kommer att tas tydliga steg mot cirkularitet i praktiken. Anne Lagerqvist, Kemikaliecentrum i Stockholm, tror också på ökad implementering av cirkulär ekonomi, men ser en fara:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Jag hoppas att utmaningen med skadliga ämnen i varor och material i den cirkulära ekonomin tas på allvar och med i diskussionen.

– Det cirkulära är så klart en jättebra lösning men det går inte att blunda för kemikalieproblemen det kan medföra, att cirkulera material med förbjudna ämnen är inte en bra lösning. Vi behöver också minska vår materialanvändning totalt sett, till exempel genom att minska den överkonsumtion vi har idag. Minskad konsumtion och kunskap om kemiskt innehåll och livscykelperspektiv för varor och material betyder att vi är på rätt väg, säger hon.

Trend: Cirkulär ekonomi

Laura Vidje, hållbarhetskonsult på Esam, hoppas att cirkulär ekonomi ska lyfta under året.

– Jag tror och hoppas på att begreppet cirkulär ekonomi inte kommer att fortsätta att likställas med ”återvinning”, utan att det kommer att tydliggöras att cirkulär ekonomi innebär att ta ett helhetsgrepp, använda förnybar energi, främja mångfald, både social och biologisk, samt att skapa säkra och hälsosamma kretslopp med hjälp av nya affärsmodeller, säger hon.

Jonas Carlehed, hållbarhetschef Ikea Sverige, ser också ett ökad intresse för cirkularitet.

– Vi ser ett stort och ökat intresse bland våra kunder kring att förlänga livet på sina produkter, säger han.

Hoppas på ökad konsumentmakt

Ragnar Unge, Miljömärkt Sverige, hoppas att 2019 ska bli året då konsumentmakten ökar i betydelse. Han hoppas på ökat intresse för tjänstekonsumtion under året, och vill gärna se Svanenmärkta renoveringstjänster.

Inom samhällsbyggnadsområdet märks ett ökat fokus på hållbarhet.

– Man tittar inte bara på utsläpp eller energianvändning utan också på CSR-frågor och sätter medarbetaren i fokus. Det viktiga är att vi arbetar långsiktigt och enkelt med frågorna, säger Emilie Condrup Masior, hållbarhetsansvarig på anläggnings- och kabelföretaget Akea.

Städernas utveckling viktig

Nyamko Sabuni, hållbarhetsdirektör på ÅF, hoppas på ett 2019 där städerna utvecklas med människans behov i centrum. Hon ser också en tydlig trend där TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) kommer att förändra spelplanen när företag måste redovisa sina klimatrisker och hur de ska arbeta med sina utsläpp.

– Fler företag kommer att behöva göra klimatriskanalyser och redovisa sina utsläpp genom hela värdekedjan, säger hon.

White Arkitekters hållbarhetschef Anna Graaf lyfter även hon klimatfrågan och kopplar den till behovet av ökad cirkularitet. Men hon tror också på ökat intresse i en helt annan fråga:

– Jag tror och hoppas att ekosystemtjänster kommer att få högt fokus i planeringen. Dessa bidrar med så många positiva värden, både miljömässiga och sociala, men är också viktiga för att mildra konsekvenserna av förändrat klimat, säger hon.

Reningsverk blir återvinningsverk

Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, hoppas att reningsverken under 2019 ska börja ses som ”återvinningsverk”.

– Jag hoppas att vattenfrågor och klimatanpassning får större utrymme politiskt, både på nationell och kommunal nivå, säger han.

Det starka intresset för klimatfrågor spås leva vidare och öka i styrka under 2019. Flera trendspanare tror att intresset för CCS (koldioxidavskiljning och -lagring) kommer att öka. Bland dem finns Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi, och Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson.

– Allt fler pratar om att bli klimatpositiva, det blir allt större uppmärksamhet runt CCS-teknik och allt fler ser affärs- och exportmöjligheterna i transformationen, säger Svante Axelsson.

Fores Mattias Goldmann är inne på samma linje:

– 2019 blir det klimatpositiva året.

Ökat intresse för klimatkompensering

Klimatpositiv innebär ökat intresse även för klimatkompensation. Medan CCS-tekniken tar tid att få på plats finns ju redan system för att klimatkompensera, och eftersom det är det enda nu tillgängliga sättet att komma under noll i klimatutsläpp kan efterfrågan komma att växa under nästa år.

Trenden inom förnybart är positiv och enligt fysikprofessor Tomas Kåberger kommer det att fortsätta nästa år.

– 2018 rapporterade de amerikanska finansföretaget Lazard att ny sol- och vindenergi börjat konkurrera ut existerande kol- och kärnkraftverk i USA. Det gör att det kanske stängs ned fler koleldade kraftverk i USA under 2018 än något tidigare år i världshistorien, säger han, och tillägger att han tror att trenden under 2019 blir att utvecklingen i USA sprids till andra delar av världen.

Hållbarhet hett bland investerare

Inom finansområdet ser trendspanarna en utveckling mot större intresse för hållbart sparande, ökad standardisering och jämförbarhet inom förvaltarledet och att investerare har breddat sitt intresse.

– I dag räcker inte bara teknik och innovationer utan ett genuint intresse för inklusion av hållbarhetsmålen, mångfald och förnybart finns också, säger Anette Nordvall, en av grundarna bakom teknikinvesteringsbolaget Nordvest.

Maten är en annan fråga som kan fortsätta att öka i betydelse under 2019. Det tror både Jonas Carlehed, Ikea Sverige, som ser en stor förflyttning ”från rött till grönt” i Ikeas matförsäljning, och Fredrika Gullfot, vd på Simris Alg.

– En spännande trend är att stora globala köttföretag som Cargill och Tyson börjat utveckla animaliefria alternativ, säger hon.

Ökat intresse för biologisk mångfald

Sista ordet går till Anders Wijkman, som svarar på frågan om vad han hoppas på för året som kommer:

– Att vi börjar ta hoten mot många centrala ekosystem och den biologiska mångfalden på samma allvar som klimatet.

Läs mer: Svante Axelsson: Större fokus på CCS-teknik väntar

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.