nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sveriges elproduktionen uppgick under 2017 till cirka 159 terawattimmar. FOTO: Creative Lab / Shutterstock.com

Trenden vänder – nu ökar vindkraftsinvesteringarna

Efter en tung motvind under 2016, ökar nu investeringarna i vindkraft under andra kvartalet av 2017. Det visar statistik från Svensk Vindenergi.

  • Annons 1

– Efter en lång tids osäkerhet om framtiden för elcertifikatsystemet finns det nu en tydlighet som gör att investeringarna i vindkraft kan ta ny fart, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Under andra kvartalet av 2017 beställdes vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 232 megawatt, vilket är den näst högsta nivån under de senaste tre åren. Det kan jämföras med beställningar på endast 2 megawatt under första kvartalet.

Förklaringen kan ligga hos riksdagens beslut om en förlängning av elcertifikatsystemet och ett nytt mål om ytterligare 18 terawattimmar ny förnybar el till år 2030.

– När vindkraftsinvesteringarna nu tar fart igen måste vi påskynda och förenkla anslutning till elnäten och effektivisera tillståndsprocesserna. En mycket viktig åtgärd är att fullfölja Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att slopa det så kallade kommunala vetot mot vindkraft, menar Charlotte Unger Larson.

Läs mer om Svensk Vindenergis statistik här.

Nedåt för vindkraft i Sverige

Taggar:,

Kommentarer

1 reaktion till “Trenden vänder – nu ökar vindkraftsinvesteringarna”

  1. botwid skriver:

    Är det ekonomisk försvarbart att investera i vindkraft utan någon typ av bidrag?

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.