Vätgasdrivna skolbussar och sopbilar – Trelleborg tar första kliven i vätgassatsning

Klimat Vätgasdrivna skolbussar, sopbilar och bostäder. Trelleborg kommun har tagit de första kliven i sin stora vätgassatsning – och mer ska det bli. Förhoppningen är att bidra till klimatomställningen även utanför kommunens gränser.

Vätgasdrivna skolbussar och sopbilar – Trelleborg tar första kliven i vätgassatsning
Trelleborgs Energi storsatsar på vätgas.

Det hela började 2019. Ett studiebesök till det tyska forskningsinstitutet Frauenhofer blev början till Trelleborgs långsiktiga satsning på vätgas. Nu är målet att springa om Mariestad och bli ledande inom svensk vätgas.

– Vi tog beslutet att satsa på något konkret för att bekämpa klimatproblematiken. Många gör långa utredningar som tar flera år, men vi ville satsa här och nu. Fördelen som vi har jämfört med många andra är vi en liten kommun med brett politiskt stöd i satsningen på vätgas. Det gör att beslutsprocesserna går smidigt, säger Melinda Frigyesi Almström, hållbarhetschef på Trelleborgs Energi.

Melinda Frigyesi-Almström, kommunikations- och hållbarhetschef på Trelleborgs Energi.

Har Skandinaviens största ro-ro hamn

En avgörande faktor för vätgassatsningen är att Trelleborg har Skandinaviens största ro-ro hamn, där omkring 750 000 tunga fordon passerar årligen, och där trafiken är beräknad att fördubblas till 2025.

Melinda Frigyesi Almström berättar att det strategiska läget gjorde att Trelleborg fick möjlighet att ansluta sig till Nordic Hydrogen Corridor – ett EU-finansierat projekt som ska göra det möjligt för vätgasdrivna fordon att tanka vätgas i alla de nordiska länderna, genom en så kallad ”vätgaskorridor”.

En viktig spelare inom EU

Förhoppningen är att det ska göra Trelleborgs kommun till en viktig spelare i EU:s arbete med vätgas.

– Vätgas är användbart för transporter. Därför är det ett bra alternativ för oss att satsa på, och vår satsning kan också bidra i ett större perspektiv, säger Melinda Frigyesi Almström.

Det första konkreta steget togs sommaren 2021, då kommunen skakade hand med det danska företaget Everfuel, som ska bygga kommunens första tankstation för vätgas, och den första inom Nordic Hydrogen Corridor.

Vill använda vätgas till självförsörjande byggnader

I år har Trelleborg kommun även tecknat avtal om vätgasdrivna skolbussar och sopbilar med den australiensiska fordonstillverkaren H2X. Utöver det har Trelleborgs Energi börjat konkretisera planerna att använda vätgas även till byggnader och bostäder.

– Planen är att vårt huvudkontor samt expohallen i Västra entrén ska bli självförsörjande med hjälp av solceller som producerar vätgas, säger Melinda Frigyesi Almström.

Vidare berättar hon att Trelleborgs Energi även undersöker möjligheterna att använda vätgas i det nya området Västra Sjöstaden, som nu håller på att byggas och ska innehålla omkring 1800 nya bostäder.

Större energiförluster med vätgas

Samtidigt är bolaget medvetet om den kritik som finns mot vätgas. Bland annat råder det delade meningar kring hur stor roll vätgasen faktiskt kommer att ha i framtiden, då energiförlusterna är större jämfört med att direkt ladda batterier. Däremot råder det konsensus om att vätgas miljömässigt är bättre än bensindrivna bilar.

Vad tänker du om att alla inte är överens om att vätgas är den bästa vägen framåt?

– Vi har inte råd att vänta på att alla lösningar ska vara optimala; klimatförändringarna kräver att vi agerar nu. Vätgas är ett samhällsekonomiskt smart alternativ genom att det är skalbart och sektorsövergripande. Vi jobbar dessutom med mer än vätgas. Det viktiga är att vi skapar hållbara lösningar som kan bidra till mindre klimatpåverkan, säger Melinda Frigyesi Almström.

Var tar ni energin som ska producera vätgasen från?

– Vår vätgas ska produceras av förnybara energikällor, alltså vara grön vätgas Det gäller såväl grön vätgas från Everfuel till tankstationen, där vätgasen framställs på jylländsk vindkraft, som i våra egna planer på vätgasproduktion. Men det absolut bästa vore om vi fick elen från stora havsbaserade vindkraftsparker utanför Trelleborg.

Hur går planerna med vindkraftsparkerna?

– Jag vet att många har lämnat in ansökan och vi hoppas självklart att det blir av. Men än så länge vet vi inte hur det blir.

När ska allt vara klart?

– Tankstationen ska stå klar i januari 2023. Fordonsbyten jobbar vi med och kommer byta löpande under de tre närmaste åren, allt eftersom modeller som passar verksamheterna finns tillgängliga. Vårt huvudkontor, det ena självförsörjande vätgashuset, kommer vara färdig under slutet av nästa år. Dessutom är studier för vätgasproduktion igång och färdiga innan sommaren, säger Melinda Frigyesi Almström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.