Tredubblad vindkraft i EU 2020 – Sverige halkar efter

Vindkraften inom EU förväntas stå för 14 procent av elproduktionen år 2020. Sverige halkar dock efter och förväntas endast ha drygt hälften av den siffran. Det visar en sammanställning från European Wind Energy Association.

Tredubblad vindkraft i EU 2020
– Sverige halkar efter

– Det är märkligt att Sverige inte har bättre ambitioner än så. Vi har mycket goda förutsättningar för vindkraft och det är fullt möjligt att öka den planerade vindkraftutbyggnaden så att den år 2020 åtminstone motsvarar genomsnittet i EU, säger Gunnar Fredriksson, vice vd i Svensk Vindenergi.

Irland förväntas ha högst andel vindkraft 2020, 36 procent. Därefter kommer Danmark på 31 procent och Tyskland med 19 procent.

EU som helhet ser ut att nå sitt mål om 20 procent förnybar energi år 2020. När det gäller elanvändningen förväntar medlemsländerna att den förnybara andelen kommer att uppgå till 34 procent, varav 14 procent från vindkraft, 10,5 procent från vattenkraft, 6,6 procent från biokraft, 2,4 procent från solceller, 0,5 procent från koncentrerad solkraft, 0,3 procent från geotermisk energi och 0,1 procent från olika typer av havsenergi.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.