Tre typer av miljöfonder

Det finns ingen fastställd definition på vad en miljöfond är för någonting. Fondförvaltarna utser företag till fonderna, antingen med hjälp av egna miljöråd eller så anlitar man konsulter som utför miljöanalyser.
I huvudsak går det att urskilja tre typer av miljöfonder.

Bedömningen av miljöfonder görs på olika sätt i dag. En del förvaltare har ett särskilt miljöråd som tar fram information. Så gör till exempel Robur i Sverige. Andra köper listor av samarbetsparters, Banco Fonder köper till exempel en lista av Det Naturliga Steget.

Det finns också ett antal företag som säljer denna typ av information. Dow Jones Sustainability Group Index är ett sådant exempel.

Vidare finns det företag som säljer miljödata under benämningen index, till exempel Green Index i Sverige. Alla företag beskrivs då med hjälp av nyckeltal och index. Fondförvaltare som vill sätta samman en portfölj med låg miljöbelastning kan utgå från nämnda nyckeltal för att beskriva portföljens miljöbelastning.

Hos förvaltare i Sverige finns ett 20-tal nordiska och internationella miljöfonder. De kan delas in i tre kategorier:

1. Hållbara fonder

Hållbara miljöfonder investerar i företag som anses vara föregångare inom miljöområdet. Företagen ska kunna uppvisa att de inte bara åtgärdar problem utan att de också planerar för att undvika att nya miljöproblem uppkommer. När företagen har blivit godkända ur miljösynpunkt genomgår de en ekonomisk analys. Det hela bygger på antagandet om att de företag som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan blir mer framgångsrika än sina passiva konkurrenter.

2. Miljöteknikfonder

Är en branschfond och innebär att man bara investerar i miljöteknikföretag världen över. Dessa fonder vilar inte på en etisk grund utan bygger på tron att miljöteknik är en framtida tillväxtbransch. Miljöteknikfonderna fungerar alltså som vilken annan branschfond som helst.

3. Ideella miljöfonder

De fungerar ofta som en vanlig aktiefond med den skillnaden att en del av fondförmögenheten eller förvaltningsarvodet går som bidrag till ett bestämt mål som passar fondens profil, till exempel till miljöorganisation. Men de behöver i princip inte ha några andra urvalskriterier än den finansiella analysen, vilket innebär att dessa fonder kan gynna företag som inte tar hänsyn till miljön. Ofta sållar de ut företag som producerar vapen, tobak och alkohol.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.