Tre stora utmaningar i klimatförhandlingarna

COP19 I november möts världens politiker i Warszawa för att fortsätta diskussionen om ett bindande klimatavtal. De har framförallt tre stora utmaningar att ta i tu med. skriver Richard Klein och Marie Jürisoo, Stockholm Environment Institute.

Tre stora utmaningar i klimatförhandlingarna

Sedan floppen i Köpenhamn 2009 då parterna misslyckades att enas om ett nytt klimatavtal har förväntningarna på de årligen återkommande beslutsfattande mötena under FNs klimatkonvention UNFCCC varit dämpade. Enligt gällande tidsplan ska ett nytt klimatavtal som ersätter det nu gällande Kyotoprotokollet vara färdigförhandlat år 2015, och sedan klimatmötet i Durban år 2011 finns en överenskommelse om att alla parter ska ha utsläppsminskningsåtaganden under detta avtal. Efter ett år av informella samtal om länders förväntningar på det nya avtalets innehåll är det under årets möte i Warszawa troligt att diskussioner kring olika typer av åtaganden för olika typer av länder börjar ta form.

I arbetet mot ett nytt klimatavtal står UNFCCC inför tre märkbara utmaningar:

Den största utmaningen är huruvida länder genom FN-processen kan få till stånd tillräckliga utsläppsminskningar. Just nu har ett trettiotal länder, motsvarande ca 15 % av jordens utsläpps, globala utsläppsminskningsåtaganden under Kyotoprotokollet. Att dessa åtaganden är långt ifrån tillräckliga för att undvika farlig påverkan på klimatsystemet visade inte minst rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som släpptes i Stockholm i slutet på september. Vi ska inför Warszawa inte förvänta oss några nya globala löften om utsläppsminskningar, som i bästa fall kan väntas komma år 2014 då FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon avser hålla ett klimattoppmöte som ett steg i ledet att öka länders utsläppsminskningsambition.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.