Tre missförstånd om tyska energiomställningen

Energi Tysklands Energiwende är omtalad. Många missförstånd har uppstått kring den tyska energiomställningen menar tankesmedjan Fores.

Tre missförstånd om tyska energiomställningen
Pixabay

Förenklade resonemang och rent felaktiga påståenden florerar kring Tysklands stora energiomställning, menar den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Rapporten Energiwende – Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? ger en motbild till de etablerade sanningarna.

Resultatet av den tyska energiomställningen är viktigt för Sverige eftersom vi har stora likheter med Tyskland och regeringen har aviserat att en svensk energikommission ska tillsättas. I korthet handlar Energiwende om att ersätta kärnkraft med förnybar energi.

Främst är det tre påståenden som cirkulerar i den svenska debatten som behöver redas ut och Sverige kan lära av, enligt Fores rapport:

  1. Energiwende har lett till att elpriset har blivit för högt för de tyska konsumenterna.
    Elpriserna har mycket riktigt höjts de senaste åren, men det beror inte på att den förnybara elen är dyrare – energipriserna har faktiskt sjunkit, men utvecklingen har inte nått de tyska hushållen eftersom elbolagen inte har överfört prissänkningarna till konsumenterna.
  2. Kolkraften har ökat som en följd av omställningen.
    Det är inte kärnkraftsbortfallet som har gjort att vi nu ser en ökning av kolkraften – den förnybara energin har kompenserat det bortfallet. Kolet har på grund av ett lågt pris konkurrerat ut och ersatt naturgasens del av energimixen.
  3. Medborgarprotester har hindrat stora delar av omställningen.
    Den allmänna acceptansen är hög men det har förekommit en hel del protester som har försenat utbyggnaden. Detta har gjort att Tyskland nu lägger större vikt vid dialoger med olika intressenter och medborgare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.