Tre frågor till…

Johan Lindström, vd på Sveriges åkeriföretag, som sedan i våras har samlat namnunderskrifter för att få en transportminister i Sverige. Senast under pågående mässan Lastbil 2010.

Tre frågor till…

Hur går namninsamlingen?

– Det går bra. Vi har fått 2 500 underskrifter hittills och då är det alltså 2 500 åkeriföretag vi pratar om så det är ganska mycket. Vi har inte satt något mål. Totalt har vi cirka 8 500 medlemsföretag.

Varför en transportminister?

– Vi menar att transportbranschen är så pass stor, hela fyra procent av BNP. Vi har cirka 100 000 anställda i branschen och omsätter kring 100 miljarder kronor. Samtidigt står vi för ungefär tio procent av svenska utsläppen. Vi är så pass viktiga och måste ha full fokus från de styrande. I de flesta länder i Europa har man en transportminister som tar frågorna på stort allvar och driver dem. I Sverige har vi haft en kommunikationsminister och nu infrastrukturminister och det blir mycket prat om post- och bredbandsfrågor.

Vad skulle en transportminister innebära för en miljöanpassad transportsektor?

– Satsningar. Branschen har inga stora marginaler att driva utvecklingen för klimatet och miljön. Man måste ha dedikerade satsningar från stat och samhälle och utveckla ny teknik, ny infrastruktur och bygga bort flaskhalsar. Vi tycker också att många blommor ska få blomma när det gäller drivmedel. Vi bryr oss inte om om vi går på järnväg eller väg. Järnvägskapaciteten finns inte idag, men vi är 100 procent för att flytta över kapacitet från väg till järnväg. Det är både billigt och miljövänligt. Dessutom är det viktigt att få en rättvis konkurrens i branschen gentemot andra länder. Sverige är missgynnat på många sätt. I resten av Europa finns europadieseln men vi har vår egen diesel. Vi vill att man jämställer bränslena ur styrmedelshänsyn, särskilt sedan Europadieseln blev svavelfri.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.