”Transportstyrelsens nya regler innebär större utsläpp av skadliga partiklar”

Debatt Transportstyrelsen kommer inom kort att ändra reglerna vid fordonsbesiktning. Om Transportstyrelsen genomför de planerade ändringarna kommer moderna dieselbilar att klara utsläppskraven utan partikelfilter monterat. Det är bland de lägsta ambitionsnivåerna i hela Europa, skriver Tord Fornander, ordförande för Swetic.

”Transportstyrelsens nya regler innebär större utsläpp av skadliga partiklar”

Den 20 maj hotar nya föreskrifter träda i kraft, som kraftigt kommer att försämra miljökontrollen vid besiktningen. Myndigheten vill sänka kraven och höja gränsvärdena för hur mycket utsläpp som ska tillåtas. Detta sker genom att myndigheten avskaffar mätning gentemot det så kallade skyltvärdet, som är specifikt för varje fordonsmodell, och istället inför generella gränsvärden.

Enligt en färsk belgisk studie utförd av besiktningsbranschen (GOCA) skulle en modern dieselbil med ett helt bortmonterat partikelfilter klara Transportstyrelsens nya gränser.

Läs mer: Hälften av alla svenskar ser nedskräpning som ett ökande problem

Naturvårdsverket pekar i sitt remissvar till myndigheten på att det nya gränsvärdet för dieselbilar gällande partiklar är 70–100 gånger högre än fordonens verkliga utsläpp. De generella värden som Transportstyrelsen vill införa är alltså totalt verkningslösa för att upptäcka och åtgärda bilar som släpper ut för mycket.

Fordonsbesiktningsbranschen kan och vill bidra till Sveriges miljöarbete. Genom besiktningen kan smutsiga och felaktiga bilar upptäckas och åtgärdas, vilket både gynnar människors hälsa och arbetet för att minska vägtrafikens negativa påverkan på klimat och miljö. Det är därför allvarligt att den ansvariga myndigheten nu i praktiken vill omöjliggöra effektiv miljökontroll vid besiktningen.

Läs mer: Europaparlamentet: Mer återvinning av hushållsavfall och mindre deponering

Transportstyrelsens nya regler kommer innebära större utsläpp av skadliga partiklar och utsläpp. Det är en absurd förändring som innebär att fordonsbesiktningen kommer förlora sin möjlighet att kontrollera att bilar inte släpper ut för mycket.

Att en modern bil med helt bortmonterat partikelfilter kommer klara myndighetens nya gränsvärden är ett tydligt exempel på detta. Det är hög tid att Transportstyrelsen lyssnar på kritikerna och tänker om och slopar de försämringar som kommer leda till kraftigt ökade utsläpp.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.