nr-logo

Hållbarhet i praktiken

PFAD
Enligt Gröna bilister kommer PFAD-baserad HVO att ha svårare att få genomslag på marknaden när beslutet träder i kraft 1 juli nästa år. FOTO: Bo Maltanski

Transportsektorn kan minska utsläppen med 80 procent

Det finns stora möjligheter att minska utsläppen från svenska godstransporter genom ny teknik, nya bränslen och förändrat beteenden, enligt en Demoskop-undersökning som genomförts av bland annat Klimatneutrala Godstransporter på väg, KNEG.

  • Annons 1

Vid upphandling och transportinköp kan man göra störst skillnad enligt de som svarat på undersökningen. Genom att ställa tydligare och bättre krav går det att påverka utvecklingen i riktning mot klimateffektivare godstransporter.

Offentlig sektor har ansvar

Offentlig sektor kan exempelvis i egenskap av stor beställare agera pådrivande genom att efterfråga gröna lösningar.

Även om majoriteten av upphandlingar av godstransporter sker mellan privata aktörer, finns det områden där det offentliga utgör en betydelsefull kund, exempelvis inom anläggningstransporter, återvinning samt skola, vård och omsorg. Kraven bör vara riktade mot funktion i stället för att specificera teknik, och ta in beteendepåverkande åtgärder i framdriften och transportplanering, som viktiga delar i upphandlingen. Då lämnas teknikvalen i händerna på marknadens aktörer men villkoren för miljöpåverkan sätts av beställaren.

I tidsperspektivet till år 2030, visar undersökningen att många underskattar de potentialer som finns för att minska utsläppen. Den dominerande åsikten är att potentialen ligger runt 40 procents minskning till 2030 jämfört med dagens nivå, vilket är hälften av de potentialer som KNEG och Utredningen för fossilfri fordonstrafik visat på.

KNEG meddelar också att deras medlemmar under 2013 lyckats minska sina utsläpp med över 385 000 ton koldioxid. En majoritet av besparingen kommer från en lyckad introduktion av HVO-diesel på svenska marknaden. Vad som krävs för att komma ännu längre är långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel och transporteffektivisering samt svängrum för innovationer i upphandlingar och styrmedel, menar författarna bakom analysen. Undersökningen är genomförd i ett samarbete med Chalmers tekniska högskola och Trafikverket.

Här kan du ladda hem hela rapporten

KNEG-Resultatrapport-2014

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.