Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Transportsektorn kan minska utsläppen med 80 procent

Trafik & Transport Det finns stora möjligheter att minska utsläppen från svenska godstransporter genom ny teknik, nya bränslen och förändrat beteenden, enligt en Demoskop-undersökning som genomförts av bland annat Klimatneutrala Godstransporter på väg, KNEG.

Transportsektorn kan minska utsläppen med 80 procent
Bo Maltanski

Vid upphandling och transportinköp kan man göra störst skillnad enligt de som svarat på undersökningen. Genom att ställa tydligare och bättre krav går det att påverka utvecklingen i riktning mot klimateffektivare godstransporter.

Offentlig sektor har ansvar

Offentlig sektor kan exempelvis i egenskap av stor beställare agera pådrivande genom att efterfråga gröna lösningar.

Även om majoriteten av upphandlingar av godstransporter sker mellan privata aktörer, finns det områden där det offentliga utgör en betydelsefull kund, exempelvis inom anläggningstransporter, återvinning samt skola, vård och omsorg. Kraven bör vara riktade mot funktion i stället för att specificera teknik, och ta in beteendepåverkande åtgärder i framdriften och transportplanering, som viktiga delar i upphandlingen. Då lämnas teknikvalen i händerna på marknadens aktörer men villkoren för miljöpåverkan sätts av beställaren.

I tidsperspektivet till år 2030, visar undersökningen att många underskattar de potentialer som finns för att minska utsläppen. Den dominerande åsikten är att potentialen ligger runt 40 procents minskning till 2030 jämfört med dagens nivå, vilket är hälften av de potentialer som KNEG och Utredningen för fossilfri fordonstrafik visat på.

KNEG meddelar också att deras medlemmar under 2013 lyckats minska sina utsläpp med över 385 000 ton koldioxid. En majoritet av besparingen kommer från en lyckad introduktion av HVO-diesel på svenska marknaden. Vad som krävs för att komma ännu längre är långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel och transporteffektivisering samt svängrum för innovationer i upphandlingar och styrmedel, menar författarna bakom analysen. Undersökningen är genomförd i ett samarbete med Chalmers tekniska högskola och Trafikverket.

Här kan du ladda hem hela rapporten

KNEG-Resultatrapport-2014

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.