Transporterna klarar fortfarande inte miljömålen

Energieffektiviteten har blivit bättre och klimatpåverkan minskar. Men transporterna når trots det inte de uppsatta miljömålen.

Det visar årets uppföljning av de transportpolitiska målen. Preliminära data för år 2012 visar att leveranserna av förnybara drivmedel ökar, samtidigt som de fossila drivmedlen går tillbaka. Det betyder att andelen förnybar energi inom transportsektorn ökar. Energieffektiviteten har förbättrats både för inrikes flygtrafik och för personbilstrafiken. Men om vi inkluderar utsläppen från utrikes luft- och sjöfart som utgår från Sverige ligger vi ännu långt över referensnivån från 1990.

Hela rapporten finns att läsa här.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter