Bättre logistik ska minska sjöfartens utsläpp

Transport Mycket av sjöfartens utsläpp kan minskas genom smartare logistik. Nu startar ett stort samarbete som ska komma tillrätta med logistikproblemen och förhoppningen är att kunna minska utsläppen med 10 till 20 procent.

Bättre logistik ska minska sjöfartens utsläpp
Foto: Adobe Stock

Inom dagens sjöfart är det regel att fartyg skyndar till hamnar för att så snabbt som möjligt få en kajplats. Väl på plats tvingas de dock ofta vänta länge innan de kan docka. Enligt internationella sjöfartsorganisationen IMO spenderar fartyg mellan 5 och 10 procent av sin tid med att vänta på att få gå in i hamn. Det här systemet leder till hög bränsleförbrukning och onödiga växthusgasutsläpp.

Ett samarbete mellan flera europeiska universitet, hamnar, rederier och teknikföretag har resulterat i utvecklingen av programvarusystem och affärsmodeller som ska optimera resor och hamnanlöp – Mission-systemet. Genom att samordna fartygsscheman och optimera drift och hamntjänster, siktar projektet på att minska bränsleförbrukningen med 10 till 20 procent och därmed också växthusgasutsläppen.

Mission-systemet digitaliserar och effektiviserar hamndrift, kommunikation och administrativa uppgifter, vilket minskar flaskhalsar i den maritima leveranskedjan och ger ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om ett liknande system i Gävle Hamn där man genom ett förbokningssystem för kajplatser, kallat ”Time Slot Gävle”, lyckats minska klimatpåverkan från de anländande fartygen avsevärt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.