Toyota i Malmö blir Europapilot

Toyota Europa har utsett Sverige att genomföra ett pilotprojekt när det gäller att göra bilanläggningar mer energieffektiva. Först ut är Toyota Center i Malmö, som utvecklar sin anläggning från drygt 5 700 kvadratmeter till närmare 6 430 kvadratmeter. Man räknar med att sänka både energiförbrukningen och minimera miljöbelastningen, trots att anläggningen byggs ut.

Ett grönt tak av sedum ska, tillsammans med en rad andra åtgärder, sänka koldioxidutsläppen från dagens cirka 300 ton per år till nära noll. Den ombyggda anläggningen i Malmö ska när det gäller hållbar utveckling fungera som förebild och inspirationskälla för andra Toyota-anläggningar i både Sverige och övriga Europa.

Ett av målen med ombyggnaden av Toyota Center i Malmö är att minska energiförbrukningen för uppvärmning, ventilation och belysning av lokalerna samt återvinning av vatten som används vid biltvätt.

Uppvärmningskostnaderna beräknas minska med en miljon kronor per år, trots att byggnadens yta utökats.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.