Tornadotorn kan bli framtidens vindkraft

Allt började när uppfinnaren Eric Stiig fick upp ögonen för den kontroversiella Schaubergers gamla patent på ett tornadotorn. Tillsammans med forskare vid Umeå universitet kunde Eric sedan gå vidare med idén om att skapa termik i ett rör som fångar vinden och sedan plocka ut energi.
Flera års uthållig teknikutveckling närmar sig nu slutresultat, samtal pågår om en referensanläggning för Energytower i full skala i Sorsele.

Man kan säga att Energytower bygger på samma princip som en tornado. Det öppna rundade tornet ställs automatiskt med öppningen mot vinden, när vinden blåser in i tornet kastas den runt i en virvel. Vinden pressas ihop och accelererar. Ett tryck skapas längs väggarna, trycket skapar tillsammans med friktionen en värmeökning, som ökar luftens volym och därmed också accelerationen. Ett undertryck bildas i virvelns centrum, dit den uppvärmda, lättare luften koncentreras – termik, en kraftig uppåtriktad luftström, bildas.

Undertrycket gör att luft sugs genom de inkanaler som finns i fundamentet, förbi transformator, generator och den generatordrivande turbinen. Överskottsvärme från fundamentet ökar stighastigheten och en ännu kraftigare luftström som driver turbinen och generatorn.

– Det blir som en riktig termikblåsa, konstaterar Eric Stiig.

Många finesser

Det finns några ytterligare finesser med konstruktionen som ökar energiuttaget. I centrum av tornet finns en vertikalplacerad rotor som startar generatorn vid låga vindhastigheter. Dessutom överför den energin till flera generatorer och en vätskebroms när vindarna är mycket kraftiga. Vätskebromsen omvandlar rörelseenergin till varmvatten.

– Det skulle kunna användas för fjärrvärme, säger Eric Stiig.

Inledningsvis utgick Eric Stiig från österrikaren Victor Schaubergers patent på en liknande konstruktion, men han arbetade sedan bort en del felaktigheter. Schauberger är känd för sitt kontroversiella teoribygge om virvlar i naturen.

Naturen står modell

– Egentligen är teorin bakom energitornet väldigt enkel, den bygger på hur naturen fungerar, berättar Eric Stiig.

Det är ändå ett mödosamt och uthålligt arbete som ligger bakom att dagens konstruktion ligger i framkant gentemot konkurrensen. I bland har också slumpen hjälpt till.

– När jag var ensam i verkstaden med en av de första prototyperna fick jag ingen fart på termiken. Men då råkade jag trampa på luftslangen, som vinklades om och direkt blev det full fart, konstaterar Eric Stiig.

Slump följdes av vetenskap

Så kom han den rätta vinkeln på spåret, i dag gäller 15 graders lutning från vinden för Energytower. Men för att nå fram till bästa möjliga verkningsgrad behövde Eric Stiig hjälp av forskare för beräkningarna. Projektet Forskarcheck vid näringslivsenheten på Umeå universitet gav honom möjlighet att få in Mohammad Golriz, universitetslektor vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, i projektet.

Energytower patenterades i Sverige 2005 och har också patent i stora delar av världen. Tanken är att licenser ska säljas till aktörer som redan finns på vindkraftsmarknaden, så att de kan fasa ut från dagens vindkraft till framtidens.

– Men vi är inte riktigt framme än. Vi behöver bygga en anläggning i full skala och fortsätta med testerna, säger Eric Stiig.

Energytower snart i full skala

Men han har redan fått påstötningar om att få licens på en fabrik i Kina. Intressenter finns även i Europa. I Västerbotten finns ett projekt kring vätgas som är intresserat av ett fullskaligt Energytower, någonstans mellan 60 och 90 meter högt, för att försörja en tänkt vätgasfabrik i Sorsele med el. Vätgasen är i sin tur tänkt att få användning i biltestanläggningarna i Norr- och Västerbotten, när bränsleceller för bilar testas. Relativt nybildade Energytower AB ska via aktieemissioner få in det kapital som krävs.

Den färdiga produkten Energytower blir betydligt billigare att bygga än ett konventionellt vindkraftverk, blir lättare att serva med all teknik i fundamentet, har högre verkningsgrad och är tystare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.