Topplista: Minskad konsumtion en av tio vanliga klimatåtgärder 2019

Klimat Över 40 procent av svenskarna tänker minska sin konsumtion under 2019 till följd av klimathotet. Det visar en undersökning från Europeiska Investeringsbanken, EIB.

Topplista: Minskad konsumtion en av tio vanliga klimatåtgärder 2019
Adobe.Stock

Det är regeringar och internationella organisationer som har huvudansvaret för att bekämpa klimatförändringarna, enligt nära hälften av svenskarna. Men tilltron till att de ska klara uppgiften är låg. Det visar en undersökning från Europeiska Investeringsbanken, EIB.

Endast 21 procent av de tillfrågade svenskarna anser att det är de själva, medborgarna, som har huvudansvaret för att bekämpa klimatförändringarna. Det europeiska snittet är 31 procent.

Missnöje med regeringens åtgärder

Svenskarna tycker att regeringen ska ta på sig ledartröjan, men är samtidigt missnöjda med hur frågan skötts. Endast 31 procent menar att regeringens åtgärder har varit effektiva. Däremot har man höga tankar om sina egna åtgärder. 51 procent menar att de egna åtgärderna är effektiva.

Enligt EIB:s analys pekar resultaten på att människor är intresserade av klimatfrågan och beredda att faktiskt göra något.

– Undersökningen visar tydligt att medborgarna känner sig delaktiga i kampen mot klimatförändringarna och att de är beredda att vidta konkreta åtgärder i detta avseende 2019, säger Emma Navarro, EIB:s vice ordförande med ansvar för finansiering av klimatåtgärder och miljö i ett pressmeddelande.

Det här är de tio åtgärder som flest svenskar tänker börja eller fortsätta med under 2019, enligt EIB:

1. Återvinna avfall (67%)

2. Köpa lokala och säsongsbetonade livsmedel (48%)

3. Minska sitt avfall (41%)

4. Konsumera mindre generellt sett (41%)

5. Sluta köpa plastprodukter (37%)

6. Oftare välja kollektivtrafik framför bil (30%)

7. Ta cykeln istället för bilen (28%)

8. Minska elanvändningen (26%)

9. Använda grön energi (24%)

10. Inte flyga lika ofta (19%)

Läs mer: Ragnar Unge: Tydliga förändringar i konsumtionsmönster 2019

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.