Tolgfors vill skapa världsmarknad för biobränslen

Handelsminister Sten Tolgfors besöker de stora potentiella biobränsleproducenterna Indonesien och Malaysia för att diskutera framtidens produktionsförutsättningar.

Nyligen fick Sverige, vid OECDs ministermöte i Paris, igenom ett initiativ till en djupstudie om biobränslen och det multilaterala handelssystemets funktion.

– Internationell handel måste användas för att motverka global uppvärmning. För det krävs att en fungerande världsmarknad för biobränslen skapas. Tullar måste tas bort, fler producentländer behöver tillkomma, miljökrav i produktionen av biobränslen tillgodoses och standarder harmoniseras. Dessa åtgärder vore bra för miljön och skulle öppna nya marknader för utvecklingsländer, uppger Sten Tolgfors i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det är viktigt att miljöhänsyn tas redan i produktionen av biobränslen. I annat fall finns risken för bakslag i konsumentintresset för miljöbilar och förnyelsebara bränslen. Här finns också etiska hänsyn att ta i flera länder, till exempel gällande påverkan på matpriser av utökad biobränsleproduktion.

På torsdagen träffade Sten Tolgfors bland annat Malaysias vice handelsminister. På fredag ska han träffa generalsekreteraren för Roundtable on sustainable palm oil.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.