Tjänst tar bort miljöansvar för all framtid

Miljökonsultföretaget WSP Environmental erbjuder sig att ta över det civilrättsliga ansvaret för ett företags befintliga miljöskulder för all framtid. Genom att betala en engångssumma slipper industriföretagen att någonsin mer bekymra sig över sina förorenade områden.

Tjänsten där WSP Environmental tar över ansvaret för industriers miljöskulder heter Active Transfer och lanserades i Sverige i mars. Målet med tjänsten är att hjälpa företag med miljöskulder de redan har.

– Ett problem med vanliga försäkringar är att det endast går att teckna för framtida, okända problem. Har du ett utsläpp som du vet om på dina marker kan du inte längre försäkra dig, men då kan man istället anlita Active Transfer, konstaterar Andrew Petsonk, tekniskt ansvarig för tjänsten på WSP.

Föroreningen saneras

Mot en engångssumma tar konsultföretaget på sig både det civilrättsliga ansvaret och ansvaret att se till att föroreningarna saneras. I takt med att saneringen genomförs försvinner också industriföretagets miljöskuld som därmed inte längre behöver redovisas i företagets balansräkning.

Avgiften för tjänsten ligger i miljonklassen och konsultföretaget gör i varje enskilt fall noggranna beräkningar för att uppskatta var kostnaderna bör ligga. Skulle de räkna fel är alla parter försäkrade och därför kan WSP:s kunder alltid få tillbaka sina pengar om något skulle hända.

Även om WSP tar över allt ansvar för förorenade områden finns det ingen risk att företagen blir slarviga eftersom tjänsten bara täcker historiska problem, menar Andrew Petsonk.

– Vi uppmuntrar inte till föroreningar. Om nya problem uppkommer får företagen själva stå för saneringskostnaderna, säger Andrew Petsonk och förklarar att alla parter vet exakt vem som har ansvar för vad innan affären görs upp.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter