Tusentals potentiella PFAS-områden – här är Naturvårdsverkets nya lista

Kemikalier I Sverige finns det troligtvis tusentals PFAS-förorenade områden, men endast ett fåtal har identifierats. Den slutsatsen drar Naturvårdsverket som nu har uppdaterat sin branschlista med områden som potentiellt är PFAS-förorenade.
– Det är en grundläggande pusselbit för alla som jobbar med förorenade områden, säger Claes Bergqvist, projektledare på Naturvårdsverket och PFAS-expert.

Tusentals potentiella PFAS-områden – här är Naturvårdsverkets nya lista
Brandstationer läggs till på Naturvårdsverkets branschlista över förorenade markområden. Foto: Adobe Stock.

Mellan år 1999–2015 genomfördes en kartläggning och inventering av förorenade markområden i Sverige. Arbetet resulterade i Naturvårdsverkets så kallade branschlista, som idag är styrande i kommunernas och länsstyrelsernas inventeringsarbete. Listan hjälper bland annat till att prioritera de mest förorenade områdena först.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men medvetenheten om PFAS tog fart först efter kartläggningen, vilket är anledningen till att endast ett fåtal områden har identifierats som PFAS-förorenade. Det säger Claes Bergqvist, projektledare på och PFAS-expert på Naturvårdsverket till Miljö & Utveckling.

– Mellan tummen och pekfingret tror vi att det finns tusentals förorenade PFAS-områden. Men söker man i listan nu, så har bara några 100 områden identifierats innehålla PFAS, säger han.

Räknar man med alla sorters föroreningar finns det idag närmare 90 000 områden med på Naturvårdsverkets branschlista.

Fakta

Vad är PFAS?

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Flera tusen ämnen har hittills identifierats och de används brett i samhället – bland annat i allväderskläder, skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel och brandskum. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de inte bryts ner i miljön. Näst intill alla människor har PFAS i kroppen och PFAS förekommer överallt i miljön. Dessutom är många PFAS vattenlösliga och rörliga i mark vilket innebär att dricksvattentäkter riskerar att förorenas. Källa: Kemikalieinspektionen

Här är Naturvårdsverkets uppdaterade lista

Enligt Naturvårdsverket kan PFAS-förorenade områden påverka människors hälsa och miljön mycket negativt, samtidigt som det kan kosta samhället stora summor pengar. Mot den bakgrunden har Naturvårdsverket nu uppdaterat listan med information om branscher som ger upphov till PFAS-föroreningar, samt vilka branscher som ”potentiellt” kan göra det.

– Vi kan inte vänta till provtagning av alla platser sker, utan vill hellre fälla än fria då PFAS är mycket farligt. Så därför har vi uppdaterat listan med ett 10-tal nya branscher som är potentiellt PFAS-förorenade. Det gör vi bland annat utifrån litteraturstudier om PFAS. Ett exempel är brandstationer som inte varit med tidigare, men där vi vet att PFAS finns, säger Claes Bergqvist.

Andra helt nya branscher som Naturvårdsverket tar med på listan, utöver brandstationer, är bland annat skidanläggningar och garverier.

Länsstyreslerna genomför verifierad provtagning

Samtidigt pågår det just nu ett omfattande arbete där landets länsstyrelser kan ansöka om stöd från Naturvårdsverket för så kallad ”verifierad provtagning”. Det innebär att ta prover på platser där man misstänker att det finns PFAS-föroreningar.

Alla länsstyrelser har ansökt om bidrag och arbetet ska pågå mellan 2024 och 2025. Claes Bergqvist förklarar att det arbetet har stor betydelse för framtida bekämpning av PFAS.

– Bilskrotar, där man krossar och återvinner bilar, är en potentiell PFAS-bransch. Om PFAS upptäcks vid flera bilskrotar, är tanken att andra ska följa efter och att PFAS-provtagning ska bli en del av den årliga tillsynen. På så sätt hoppas vi att det ska bli en snöbollseffekt, där vi får in fler och fler identifierade PFAS-områden.

Hur kan er uppdatering av listan komma till användning för de som arbetar med den?

– Att gå igenom alla förorenade områden som finns med på listan idag kommer att ta jättemånga år, och listan är ett stöd att komma fram till den viktigaste prioriteringen. Med vår uppdatering innebär kommer vissa branscher segla upp på listan, vilket innebär att man kan behöva prioritera om, avslutar Claes Bergqvist.

Läs hela listan här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.