Tillväxt sätts framför klimatanpassning

Forskning Klimatanpassning får stryka på foten om det inte går att kombinera med tillväxt. Ansvaret för att få det att gå ihop vilar på enskilda kommunala tjänstemän. De förutsätts vara innovativa och finna synergieffekter, enligt en doktorsavhandling från Karlstads universitet.

Tillväxt sätts framför klimatanpassning
Pixabay

Ingen säger det, men klimatanpassning är i själva verket underordnat tillväxt. Det är slutsatsen av David Olssons studier av klimatpolitiken i praktiken, då han läst policydokument för klimatanpassning och intervjuat personer som arbetar inom området.  Att tillväxten prioriteras är inget som sägs rakt ut, men när han gått igenom resonemangen bakom olika dokument har han ändå sett att det kommer först.

– Om man tittar i dokument och intervjudata, så pekar mycket på att tillväxten görs till ett överordnat värde i praktiken, säger David Olsson.

Vattennära boende

Ska hållbarhetsvärden komma in i den lokala beslutsprocessen, gäller det att hitta ett sätt att få dem att harmoniera med tillväxtmålet. Han vill inte kritisera sökandet efter synergieffekter, men han menar att prioriteringen av tillväxten måste diskuteras, för det finns tillfällen när det inte går att kombinera tillväxt och klimatarbete.

Ett exempel är vattennära boende. Ska en kommun dra till sig människor, måste den anses attraktiv och det är attraktivt att bo vid vatten. Därför byggs det nära stränder trots att det inte är hållbart i ett längre perspektiv, med de förväntade klimatförändringarna.

Tjänstemän ska få ihop det

Ansvaret för att få ihop det hela – tillväxt, klimatanpassning med mera – vilar tungt på lokala tjänstemän. De förväntas vara innovativa och finna synergieffekterna som gör att klimatanpassningen inte krockar med annat.

– Det är en del av en bredare individualiseringsprocess, precis som när man fokuserar på vad konsumenter ska göra. Här hamnar fokus på individers innovationsförmåga, snarare än att man tar itu med strukturella problem, säger han.

Istället för att försöka få tjänstemännen att bli mer uppfinningsrika, behövs mer fokus på vad som uppmuntrar till dåligt beteende, anser han.

– Man kan inte bara söka harmoni mellan olika hållbarhetsmål utan vi måste också diskutera vad som händer när det inte är harmoni, och om samhällets förmåga att attrahera boende ska vara överordnat långsiktig hållbar klimatanpassning, säger David Olsson.

Känslig fråga

På frågan om varför han tror att prioriteringen av tillväxt inte ens diskuteras i styrningen av klimatanpassning i Sverige, blir svaret att han bara kan spekulera för den ingick inte i arbetet med avhandlingen. Men han tror i alla fall att det kan bero på att ifrågasättande av tillväxt är så känsligt. De förändringar som krävs för klimatomställningen handlar också om vardagen, som att inte åka bil så mycket och matvanor. Att människor tänt grillen nu i sommar, trots brandrisk och till och med eldningsförbud, kan vara ett exempel på hur svårt det är att avstå från det som värderas väldigt högt till vardags.

Men han tror också att den heta sommarens bränder gjort att klimatfrågan har kommit högre upp på dagordningen för de flesta. Snart går det kanske att föra de diskussioner som krävs.

– Nu börjar man diskutera köttkonsumtionen mer till exempel. Och som jag också pekar på i avhandlingen är det klimatförändringar som oroar svenskarna mest. Så det finns visst stöd för att föra en tuffare politik, säger David Olsson.

Hans avhandling i statsvetenskap heter Conditions of ’Sustainability’: The Case of Climate Change Adaptation in Sweden. Han har doktorerat vid Karlstads universitet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.