Tillsätter vicerektor för hållbar utveckling

En vicerektor för hållbar utveckling, en ny miljöchef och en budget på åtta miljoner kronor. Det ska hjälpa KTH att bli ett av Europas ledande tekniska universitet när det gäller miljö.

– Vi ska titta på hur miljö och hållbar utveckling appliceras på samtliga utbildningsprogram och i forskningen. För att lyckas är ett nyckelbegrepp synlig integration. Alla civilingenjörer som examineras från KTH ska kunna bidra till hållbar utveckling på något sätt, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys och tilldelad ansvaret som vicerektor för hållbar utveckling.

För att lyckas med sitt mål kommer de bland annat att tillsätta en miljöchef och ytterligare två personer kommer att jobba med satsningen. Göran Finnveden kommer dessutom att leda ett nytillsatt råd, kallat KTH Sustainability. Rådet ska fungera som stöd till fakultets rådet i aktuella frågor.

Till en början kommer åtta miljoner kronor per år avsättas för satsningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.