Textilföretagen är okunniga om kemikalier

Hälften av textilföretagen saknar kunskap om kemikaliefrågor och kemikalielagstiftning och ställer inga krav på sina leverantörer. Det visar en kontroll från Kemikalieinspektionen.

Textilföretagen är okunniga om kemikalier

Syftet med Kemikalieinspektionens projekt var att kontrollera hur tillverkare och importörer arbetar med kemikaliefrågor och i vilken utsträckning de har kunskap om innehållet i sina varor. Vid inspektionerna har de även informerat om vilka kemikaliekrav som finns i lagstiftningen.

Resultatet visar att det är stora skillnader i kunskapsnivå. Vart femte företag hade goda kunskaper och rutiner för att säkerställa att de varor som de importerar inte innehåller farliga eller otillåtna kemikalier. Hälften av företagen saknade dock helt kunskap om kemikaliefrågor och kemikalielagstiftning och ställde inte heller krav på sina leverantörer.

Tips till företag

Svenska företag har ansvar för att de varor som släpps ut i Sverige uppfyller lagkraven och inte utgör några allvarliga hälso- eller miljörisker. Detta gäller även om företaget ingår i en internationell koncern. Kemikalieinspektionens tips till företag är bland annat att göra stickprovsanalyser för att kontrollera att beställd vara lever upp till kraven. Att själva finnas på plats med både svensk och lokal personal i tillverkningslandet ger också större insyn och gör det lättare att påverka. Finns inte den möjligheten är det viktigt att knyta till sig kunnig lokal personal som kan språk och kultur och arbetar nära produktionen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.