Tetra Pak vinner klimatpris

Förpackningsjätten Tetra Pak har tilldelats Skogsindustriernas klimatpris 2010. Anledningen är att de har minskat den mätbara klimatpåverkan med närmare tio procent på fem år.

Tetra Pak vinner klimatpris

Energieffektiviseringsåtgärder i fabrikerna och köp av grön el. Det är två av de åtgärder som Tetra Paks miljöchef Claes Du Rietz lyfter fram som viktiga för att nå företagets mål – att minska koldioxidutsläppen med tio procent från år 2005 till 2010.

– Vi nådde en minskning med 9,4 procent till förra året och är övertygade om att vi når tio procent i år. Vi har under de här åren ökat försäljningen, så i reella termer har vi förbättrat oss med över 20 procent, säger han.

Råvarans roll

För några dagar sedan fick företaget motta branschorganisationens Skogsindustriernas klimatpris under Skogsnäringsveckan.

– Genom att utse Tetra Pak till pristagare till Skogsindustriernas klimatpris lyfter vi råvarans roll ur ett hållbarhetsperspektiv. Tetra Paks produkter utgår från träfiberns höga funktionalitet, låga vikt och ringa miljö- och klimatpåverkan, säger Marie S Arwidson, Skogsindustriernas vd.

I motiveringen lyfter juryn även fram som positivt att förpackningstillverkaren tar ansvar för skogarna som råvaran kommer från. Enligt Claes Du Rietz arbetar Tetra Pak mycket med FSC-certifierat material.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.