Tele2: Så fick vi våra nettonoll-mål godkända av SBTi

Klimat Operatören Tele2 blev första bolag i Sverige och bland de 50 första i världen med att få sina nettonoll-mål godkända enligt Science Based Targets initiatives nya riktlinjer. Hållbarhetschef Erik Wottrich berättar hur bolaget gått tillväga och vilka åtgärder som väntar.

Tele2: Så fick vi våra nettonoll-mål godkända av SBTi
Hållbarhetschef Erik Wottrich berättar om Tele2:s väg till godkända nettonoll-mål.

I somras blev Tele2 första bolag i Sverige att få sina klimatmål godkända enligt SBTi:s nya standard för nettonoll klimatpåverkan. SBTi, eller Science Based Targets initiative, är en världsomspännande organisation som vetenskapligt undersöker om klimatmål är i linje med Parisavtalet eller ej. Inte bara målsättningarna utan även vägen mot målet har ingått i granskningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi skickade in våra mål så snabbt som möjligt och sedan har det varit en ganska lång process att få dem godkända. I nuläget är det ungefär 50 bolag i världen som har godkända netzeromål, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Vad är ett netzero-, eller nettonoll-mål?

– En förutsättning är att man redan har satt vetenskapligt fastställda mål i scope 1, 2 och 3. Man behöver ha både en tydlig koldioxidinventering och kunna visa en tydlig reduktionsplan. Man måste visa upp en trovärdig plan för hur de totala utsläppen ska minska med minst 90 procent till det år man satt som målår. Om man ”bara” minskar med 90 procent så ska man kompensera för de återstående procenten genom koldioxidinfångning eller -bindning i någon form, det som kallas för carbon removal.

Tele2 har satt 2019 som basår. Bolaget påbörjade sin klimatbantning redan före dess, men då framför allt i Sverige. 2021 sattes klimatmål enligt SBTi där hela koncernen ingår och inte bara de interna utsläppen. Även utsläpp från tillverkning av mobiler, routrar och liknande ingår, liksom transporter och utsläpp från den energi som behövs när apparaterna används. Nu har dessa mål alltså vässats ytterligare.

Ni satte 2035 som målår, varför?

Fakta

Tele2:s klimatmål

Scope 1+2: -90% till 2025, -100% till 2029.

Scope 3: -60% per abonnemang till 2029

(Godkända mål av SBTi 2021)

Nettonoll: 2035, med minst 90% utsläppsreduktion

(Godkända mål enligt SBTi net zero 2022)

– Vi gjorde våra beräkningar och kom fram till att vi ville sätta ett ambitiöst mål som driver på oss och våra leverantörer. När vi gjorde våra beräkningar kom vi fram till att 2035 tror vi att vi har uppnått minst en 90-procentig minskning.

Erik Wottrich menar att målet är fullt realistiskt, och att det är bra att sätta ett mål som inte ligger alltför långt bort i tiden.

– När det här året är slut är det tolv år kvar tills vi ska ha uppnått nettonoll i vår verksamhet, konstaterar han.

Hur ser minskningskurvan ut för er?

– Om vi tittar sedan 2019 så ser vi en tydlig minskning inledningsvis. De stora utsläppsminskningarna kom i scope 1 och 2 när vi beslöt att till exempel köpa el från 100 procent förnybara källor. Vi ser att det går långsammare nu under ett par år för att sedan accelerera i slutet av det här decenniet och i början av 30-talet.

Varför tror ni att utsläppsreduktionen blir större längre fram?

– Vi förlitar oss på teknologiska genombrott, men vi tycker att det är helt rimligt för det handlar om genombrott som hela mänskligheten behöver innan slutet av det här decenniet, säger Erik Wottrich.

Precis som för de flesta andra finns lejonparten av Tele2:s utsläpp i scope 3, alltså hos leverantörer och användare. Företagets analys av fördelningen av utsläppen visar att 75 till 80 procent genereras vid tillverkning av inköpta produkter och tjänster. Det är främst hårdvara, som till exempel mobiltelefoner, som bidrar till utsläppen. Ungefär 15 procent av påverkan uppstår medan produkten används.

– Den största delen av telefonens livscykel ligger i produktionsfasen och vi ser det som det viktigaste området och den viktigaste kategorin att administrera för att minska våra klimatutsläpp, säger Erik Wottrich.

Hur går det med leverantörerna?

– Vi har satt igång ett antal aktiviteter. Vi har kommunicerat målen till våra 20 största leverantörer och under 2022 kommer vi att kommunicera dem med leverantör 21-40. Så när året är slut har vi pratat med leverantörer som vi bedömer står för ungefär 80 procent av utsläppen av inköpta produkter och tjänster. Sedan kommer vi att följa upp det och ställa krav på att de sätter klimatmål som ligger i linje med de utsläppsminskningar vi måste se hos våra leverantörer fram till 2029. Vi ser att vi måste skapa en process för att följa utvecklingen hos våra leverantörer på ett bra sätt, säger Erik Wottrich.

Leverantörerna ligger olika långt fram i sitt klimatarbete. Ett exempel är Apple, som enligt Erik Wottrich har en tydlig plan för utsläppsminskningar. Andra har inte kommit lika långt.

– Men i reella siffror har jag inte sett någon så stor förändring ännu. Det är inte så konstigt, eftersom vi satte vårt mål för bara lite mer än ett år sedan.

Branschorganisationen driver på

Företaget har god hjälp av den internationella branschorganisationen GSMA, som har satt klimatet högt på agendan och driver på sina medlemmar att införa SBTi-godkända klimatmål.

– Den senaste siffran jag hörde var att över 60 procent av alla telekomoperatörer i världen har satt SBTi, och när vi som inköpare går samman med höga klimatambitioner då blir det ett helt annat tryck på stora producenter som Apple, säger Erik Wottrich.

Han ser två stora utmaningar för Tele2 när det gäller klimatarbetet framöver. Dels att kunna ställa tillräckligt hårda krav på leverantörerna och att utbilda kunderna. Men också att skapa ett mer cirkulärt flöde av produkter, kort och gott se till så att mobilerna inte hamnar i byrålådan när de byts ut.

Vilken betydelse har det att era mål är godkända enligt SBTi?

– Det är jätteviktigt! SBTi har verkligen etablerat sig som den globala kvalitetsgranskningsorganisationen för alla typer av klimatmål. För oss är det en trovärdighetsfråga. Det är väldigt lätt att slänga sig med olika typer av klimatmål och det är svårt som allmänhet och konsument att förstå vad det betyder, om det följer Parisavtalet eller inte. Där tycker jag verkligen att SBTi har lyckats skapa den typen av garanti.

Hur går det egentligen till att få sina mål godkända, är det någon form av förhandling?

– Nej, det var inte en fråga om ifall 2035 var tillräckligt ambitiöst. Men vad man kan säga är att det är en fråga om att diskutera hur vi planerar att få till den snabba utsläppsminskningen. Man måste gå in i detalj och visa vilka leverantörer man kan påverka, hur mycket och vilka planer och krav vi ställer på våra leverantörer för att få det här på plats.

Hur följs era resultat upp?

– Vi publicerar utsläppsresultaten i scope 1, 2 och3 som en del av vår årsredovisning. Sedan 2021 är även hållbarhetsdatan i årsredovisningen granskad av våra revisorer, som en del i att förbereda oss för nya krav från EU som pekar på det hållet. Där tycker vi att vi har bra och tydliga data som är granskade av tredje part, och som kommer att visa hur den här utvecklingen ser ut.

Är detta viktigt för era kunder?

– Ja, framför allt för våra företagskunder både inom privat och offentlig sektor. De ställer höga krav på hållbarhetsarbete i stort och klimatfrågan är i fokus.

När det gäller klimatmål har alltså Tele2 fått dem på plats. Men bolaget tittar också på möjligheten att införa naturmål, alltså mål för att minska sin påverkan på naturen. Även detta kan SBTi godkänna som vetenskapligt förankrat. Men när det gäller naturmål har företaget inte kommit lika långt.

– Vi tittar på vilken typ av naturmål vi kan sätta, men har inte satt några sådana mål än. Vi ser ju att alla frågor som handlar om biodiversitet kommer allt högre upp för våra intressenter. Naturkraven har kommit på agendan under 2021. I vårt fall är det både investerare och företagskunder som är intresserade.

Vilken tidtabell har ni?

– Vi utvärderar under 2022 och har som ambition att sätta mål absolut senast under det kommande året.

Hur är det att jobba med naturmål jämfört med klimatmål?

– Påverkan av naturmålen skiljer sig mer åt beroende på vilken typ av bolag eller bransch man är i. För många bolag är det här ett nytt sätt att tänka och det kräver nya typer av inventeringar av vilken påverkan man har, säger Erik Wottrich.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.