Teknologiföretag allt mer gröna

Teknologiföretagen kommer satsa hårt på att minska sin miljöpåverkan de kommande två åren, enligt en undersökning från Pricewaterhouse Coopers.
Starkaste drivkraften för att visa miljöhänsyn är den ekonomiska vinningen.

Intresset för miljöfrågor som en strategiskt viktig fråga ökar bland svenska teknologiföretag. 61 procent av cheferna som deltog i undersökningen ansåg att det är viktigt att företaget minskar sin miljöpåverkan. 40 procent av de tillfrågade ansåg att miljöfaktorer skapade marknadsmöjligheter för deras företag.

– Vi ser en tydligt trend i att företagen allt mer ser miljöfrågorna som affärsmöjligheter. Energifrågan är central i sammanhanget, säger Martin Gavelius på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

I dagsläget anger bara 18 procent att de baserar företagets val av produkter och tjänster utifrån hur partners och underleverantörer arbetar med miljö. Samtidigt tror cheferna att den siffran kommer att öka mångfaldigt. Inom två år tror 53 procent av cheferna att de kommer att anpassa sina beslut efter hur leverantörerna påverkar miljön. Idag har endast 20 procent av företagen en miljöpolicy, men runt hälften av de tillfrågade tror att deras företag kommer att ha en sådan om två år.

Undersökningen genomfördes bland 148 chefer på olika teknologiföretag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.