Tegelväg minskar koldioxidutsläppen

Trottoarerna i Amsterdam beläggs nu med tegel. Vilket ger mindre koldioxidutsläpp än betong, visar en holländsk rapport.

Amsterdam sparade 237 kiloton koldioxid genom att byta ut betongbeläggningen mot tegel. Det motsvarar det årliga koldioxidutsläppet från 26 000 hushåll, skriver konsultbyrån Aviesbureau Tauw. Rapporten pekar på att betongplattorna har lägre livslängd och måste bytas ut oftare än tegelplattor, och att energiförbrukningen vid tegeltillverkning är lägre.

I Holland har man tillverkat en speciell maskin som matar fram tegelbeläggning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.