Tarkett: Politiker – ta större ansvar för cirkulariteten

Cirkularitet Golvtillverkaren Tarkett, som sedan tidigare arbetar med återvunnen råvara i plastgolv, vill bli mer cirkulära. I ett pilotprojekt har företaget därför tillverkat ett nytt parkettgolv med slitskikt av trä från ett 70-talsgolv. Nu efterlyser företaget ökat engagemang från politiskt håll.

Tarkett: Politiker – ta större ansvar för cirkulariteten
Tarkett

Dagens parkettgolv är tillverkade av fur och gran och har ett slitskikt av hårdare trä överst. Förr såg det annorlunda ut, då var de flesta trägolv massiva, och hela stavarna var av samma exklusiva träslag. Det har golvtillverkaren Tarkett utnyttjat i ett pilotprojekt för att försöka öka cirkulariteten i sitt sortiment.

Totalt har 1 000 kvadratmeter massiv ekparkett från 1970-talet plockats ned och bearbetats. Materialet hämtades från en industrilokal i Frankrike. Resultatet blev ett helt nytt golv som företaget döpt till Fenix efter den mytologiska fågel som återuppstår ur askan.

Dag Duberg
Dag Duberg. Dag Duberg

– Detta är ett pilotprojekt där vår ambition har varit att se om detta ens varit möjligt att göra. Nu vill vi skala upp det; ordna ett fast flöde av råvara, effektivisera produktionsprocessen och på sikt utveckla andra mönster och tekniker som gör att vi kan förbättra utbytet, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett, till Miljö & Utveckling.

Får ut mer golv än vad man tar in

Erfarenheterna från pilotprojektet visar bland annat att det går att få ut mer golv än vad företaget tar in, tack vare att stavarna i parketten är massiva.

– Eftersom materialet var massiv ek så kunde vi få ut flera slitskikt ur en tjocklek. Vi fick dock sortera bort en hel del på grund av spikar, skadat material och att visst material var vattenskadat. Den totala volymen nytt golv blev ändå mer än 1 000 kvadratmeter, säger Dag Duberg.

Arbetar på målen för 2030

Tarkett har 13 000 anställda och omsätter 2,8 miljarder euro. Förutom trägolv finns bland annat textilgolv och plastgolv bland produkterna. Företagets mål för cirkularitet sträcker sig till nästa år, 2020, och företaget arbetar nu på att ta fram sina 2030-mål. För 2020 är målet att fördubbla mängden återvunnet material jämfört med 2010. Detta görs bland annat genom att spill som uppstår när plastmattor installeras tas tillbaka och blir nya golv. Nyligen lanserade företaget också en metod för att återvinna gamla plastgolv av en viss typ.

– Här finns den stora potentialen, säger Dag Duberg.

Hur stor är efterfrågan på cirkulära produkter?

– Alldeles för liten… Vi efterfrågar en större efterfrågan på bred bas, till exempel via offentlig upphandling. Vi har gjort en hel del för att bli cirkulära men har långt kvar och många av de kommande stegen kräver stora investeringar i teknik och logistik, med mera, säger Dag Duberg.

– Vi behöver veta att det finns en klar efterfrågan för att kunna ta dessa steg, och skulle vilja att politikerna tog ett större ansvar och blev konkreta kring kravställande på återvunnet material i nya produkter.

Till hösten lanserar företaget sin kollektion med cirkulära parkettgolv, som i första hand kommer att säljas på projektmarknaden.

Läs mer: Rise vill lansera mått på cirkularitet

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.