Systembolaget: Vi försöker hitta nya vägar

COVID-19 Covid-19 försvårar arbetet med mänskliga rättigheter i leveranskedjan. Hanna Sutherlin berättar om hur Systembolaget går till väga för att hitta nya sätt att driva arbetet i leverantörskedjan.

Systembolaget: Vi försöker hitta nya vägar
Hanna Helgesdotter Sutherlin arbetar med mänskliga rättigheter på Systembolaget. Foto: Mikael Sjöberg

Systembolaget införde nyligen en modell för att lyfta frågan om mänskliga rättigheter i sina leverantörskedjor. Nu sätter Covid-19 den på prov. Hanna Sutherlin, ansvarig för området mänskliga rättigheter, berättar om inställda revisioner, högre risker och nya arbetssätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Har ni drabbats av att revisioner ställts in till följd av coronapandemin?

– Ja, vi har behövt ställt in nästan alla revisioner på grund av restriktioner kopplade till pandemin. Vi försöker nu använda andra sätt att nå arbetstagare i produktionen. Bland annat genom dialog med fackförbund. Vi testar också en telefonrapporteringstjänst för anställda i våra leverantörskedjor.

Påverkar detta ert arbete med leverantörskedjorna tycker du, i så fall hur?

– I många länder har våra vanliga kommunikation och kontrollvägar försvårats av pandemin, exempel på det är inställda revisioner och att fackförbund inte har kunnat träffa sina medlemmar. Vi har därför behövt hitta andra samarbetsformer både internt och externt för att få information om läget och hur vi kan försöka bistå. Ett exempel på vad vi gjorde var att vi skickade ut specifika frågor till alla producenter via vår digitala hållbarhetsplattform för att få en bättre nulägesbild av omfattningen av konsekvenserna och behoven hos producenterna.

Bedömer du att covid-19 medför en ökad risk för brott mot mänskliga rättigheter i er leverantörskedja?

– Generellt förstärker den pressade ekonomiska situationen de risker som redan finns, särskilt kopplat till migrantarbetare och tillfällig arbetskraft. Regionalt ökar också specifika risker, såsom uteblivna löner, svårighet att säkerställa tillräckliga sanitära möjligheter och skydd mot smitta för de anställda. Allt detta har dessutom indirekta konsekvenser för de anställdas familjer.

Något ytterligare du vill skicka med?

– Den här krisen kräver ännu mer samarbete än tidigare och att alla parter tar en aktiv roll.  Som företag och stor internationell köpare av vin, öl och sprit har vi också försökt säkerställa så mycket kontinuitet som möjligt i vår inköpsprocess. Vi har fortsatt att göra inköp som vanligt och har varit flexibla där vi kunnat för att på så sätt också bidra till ekonomisk stabilitet för leverantörskedjan där det varit möjligt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.