Swentec: Svensk vattenrening för industri världsledande

Swentecs, Sveriges miljöteknikråd, senaste kartläggning av den svenska miljöteknikbranschen visar att svensk vattenreningsteknik för industri är världsledande. Den helhetssyn på VA som finns i Sverige kan också ge svenska fördelar.
– Sverige kan skapa en exportfördel genom att de svenska företagen samlas kring gemensamma systemlösningar, säger Berit Gullbransson, direktör för Swentec, i en kommentar.

I Swentecs rapport konstateras inledningsvis att mycket talar för att behoven av vattenreningsteknik är och kommer att vara mycket stora genom vattenbrist. Vatten omtalas ju inte för inte som ”the next oil”. Rapporten pekar ut flera delorsaker som ligger bakom vattenbristen:

» Överexploaterade vattenresurser

» Befolkningsökning

» Klimatförändring

» Förorenade vatten

» Industritillväxt

» Ineffektiv bevattning inom jordbruk

Spetskompetens inom industrin

Rapporten lyfter fram att Sveriges vattenreningskunnande står sig bra inom industrigrenar där själva industrin är stark i Sverige, som skogsindustri, järn- och stålindustri, verkstadsindustri och läkemedelsindustri.

Däremot är svensk reningsteknik för VA inte unik – svensk VA byggdes ut tidigt, vilket gav svenska företag konkurrensfördelar, men nu är försprånget inhämtat.

Men Sverige ligger steget före när det gäller att tänka helhet inom VA-området, en syn på VA där inte bara vattenkvaliteten är avgörande. I och med systemtänkandet finns fördelar i en del näraliggande produktsegment, som slamhantering, kväverening, resurseffektivisering och rening av prioriterade ämnen.

Inte teknikdrivande inomdag- och lakvatten

Området dag- och lakvatten är under utveckling. Men kraven som ställs beror i hög grad på befolkningstäthet och vattentillgång, vilket gör att teknikanvändandet skiljer sig åt mellan länderna. Sverige, med låg befolkningstäthet och god vattentillgång, har generellt sett inte varit teknikdrivande på området, konstaterar Swentec i rapporten.

Den största andelen av den svenska exporten av vattenreningsteknik står ett fåtal stora företag för – företag inom byggentreprenad, pumpar, kemikalier och separationsteknik, ofta med annan huvudverksamhet än vattenrening.

Stimulans krävs för ökad exporter

Swentec radar i rapporten upp en rad tänkbara åtgärder för att öka exporten.

» Forskningen bör stimuleras att ta fram mer klimateffektiv vattenanvändning och reningsteknik

» Medverkan i de sammanhang där forsknings- och utvecklingsagendan sätts, exempelvis inom EUs vattenteknikplattform, sjunde ramprogrammet, CIP, Life+ eller Europe Aid

» Offentligt ägda slutanvändare måste bli bättre på att ställa pådrivande och verifierbara miljökrav i upphandlingar

» Finansieringsformer bör tas fram för byggnad av demonstrationsanläggningar både i Sverige och i andra länder

» Underlätta för företag att etablera sig med hjälp av mjuka lån

» Stimulera projekt där mottagarländer utbildas i hehetstänkande

» Stärk omvärldsbevakningen avseende vattenfrågor

» Öka samarbetet mellan svenska aktörer, både företag och främjandeorganisationer, för att få större tyngd

Mest komponentföretag med hög potential

I rapporten listar också Swentec ett antal företag med hög exportpotential inom vattenrening. Marknaden delas upp i tre segment; dag- och lakvatten, VA och industri. Företagen kan också ha olika inriktning på verksamheten; komponent, entreprenör eller konsult. Och det är bland komponentföretagen de flesta företag med marknadsfördelar finns, enligt Swentecs kartläggning.

I listan över komponentföretag finns stora, väletablerade och välkända jättar som ABB, Alfa Laval, ITT Flygt, Kemira Kemi och ABS Group med varumärken som Pumpex och Scanpump. Läckeby Water och Malmbergs Water listas som både komponentföretag och entreprenörer. Ojämförligt störst bland entreprenörerna är Skanska, som har fått tunga beställningar på byggen av reningsverk. På konsultsidan finns flera välkända företagsnamn, som SWECO, ÅF, IVL, WSP och VA-ingenjörerna.

Bland komponentföretagen finns också ett antal mindre företag med potential, bland dem enmansföretagen Eden Aquatech, som tillverkar en unik ytluftare, och Salarollpump, som tillverkar ett unikt mobilt slangpumpsystem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste