Swedwatch: CSDDD-förslaget täcker fortfarande inte hela värdekedjan

Due Diligence-lagen Definitionerna i CSDDD måste breddas för att ligga i linje med FN:s och OECD:s riktlinjer. Det säger granskningsorganisationen Swedwatch till Miljö & Utveckling efter EU:s preliminära överenskommelse om due diligence-lagen som slöts förra veckan.

Swedwatch: CSDDD-förslaget täcker fortfarande inte hela värdekedjan
Foto: Adobe Stock

EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor, Juri, nådde förra veckan fram till en preliminär överenskommelse om det kommande direktivet Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Flera civilrättsorganisationer har ställt krav på EU att företag inte bara ska vara ansvariga uppströms i sina leverantörsled, utan också ansvara för kundleden nedströms. Enligt överenskommelsen förra veckan kommer direktivet dock främst att gälla för uppströmsaktiviteter.

Fakta

CSDD/CSDDD/CS3D

EU:s Corporate Sustainability Due Diligence Directive förkortas på många olika sätt men är ett direktiv som ska röstas igenom i EU-parlamentet den 1 juni. Om den befintliga texten antas skulle CSDDD ställa krav på företag att identifiera och förebygga, sätta stopp för eller mildra faktiska och potentiella effekter på miljön och på brott mot mänskliga rättigheter från deras verksamheter.

Företag ska enligt direktivet utföra så kallad ”due diligence”, eller företagsbesiktning, inte bara på sin egen verksamhet utan också på dotterbolag och externa företag i deras värdekedjor med vilka de har direkt och indirekt etablerade affärsrelationer.

Enligt direktiv-förslaget ska företag bland annat utveckla och implementera ”förebyggande åtgärdsplaner” och få kontraktsmässiga försäkringar från sina affärspartners om att de kommer att följa planerna. Efterlevnaden av dessa försäkringar ska sedan följas upp och verifieras

En organisation som krävt att CSDDD ska hantera företagens ansvar för kunders användning av produkter och tjänster är Swedwatch. Organisationen är nu ändå delvis nöjda med Juri-utskottets beslut.

– Utskottets text täcker vissa delar av nedströmskraven som vi föreslagit, men långt ifrån allt. Kraven på företagen blir därför begränsade, säger Charlotte Junghus som är researcher på Swedwatch.

Ordet ”användning” utesluts

Swedwatch konstaterar att texten som nu tagits fram inte använder ordet ”användning”, vilket gör att användningen av en produkt inte täcks in i ett företags ansvar. Däremot menar Swedwatch att det finns andra delar i texten som täcker ett antal nedströmskrav. Swedwatch är också positiva till att man i förslaget nu tagit bort användandet av begrepp som ”established business relationship” och ”chain of acitivty” som används både i EU-kommissionens och ministerrådets textförslag då Swedwatch där tycker att ansvarsdefinitionen blir för smal.

– Vi är positiva till att man tagit bort sådan formuleringar och att EU-parlamentets definition av företagsansvar är bredare. Samtidigt tycker vi så klart att förslaget ska täcka hela värdekedjan. Förslaget måste också täcka hela värdekedjan för att CSDDD ska ligga i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer, säger Charlotte Junghus.

Juri-utskottets förslag ska röstas igenom i EU-parlamentets plenum den 1 juni. Under processen med CSDDD har Juri-utskottet haft det övergripande ansvaret, men under processens gång har flera andra utskott, som till exempel miljöutskottet och finansutskottet fått lämna sina synpunkter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.