Sweco designar jättelager för energi

Luftfartsverket Arlanda, numera omdöpt till LFV, har gett teknikkonsultbolaget Sweco i uppdrag att designa och konstruera ett energilager på Arlanda. Lagret för kyla och värme blir världens största i sitt slag, enligt Sweco. Med tio brunnar i marken ska Arlanda få en mer miljövänlig energiförsörjning och spara pengar.

Arlanda flygplats är idag en stor användare av energi. På vintern ska lokalerna värmas upp, på sommaren ska de kunna kylas ned för att inomhustemperaturen ska vara behaglig. Ett energilager är ett effektivt sätt att lagra värme från sommaren till vintern, uppger Sweco. Omvänt kan kyla lagras vintertid och användas påföljande sommar.

Den lösning som Sweco fått i uppdrag att konstruera är ett så kallat akviferlager där energin lagras i ett grundvattenmagasin. Den föreslagna lösningen är extra energieffektiv eftersom den klarar sig utan värmepumpar och kylmaskiner.

– Akviferlagret kommer att minska våra inköp av el och värme vilket minskar utsläppen i produktionsledet med 7000 ton koldioxid per år, kommenterar Kenth Arvidsson, chef för Arlanda Energi.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.