Sveriges största ekopark invigd

Landet största ekopark, Tjadnes-Nimtek, i Arvidsjaurs och Arjeplogs kommun har invigts. Parken är cirka tre mil från norr till söder och rymmer en av Sveriges mest orörda marker.

Ekoparken är 22 000 hektar stor och hemvist för bland annat lodjur, järv, björn, kungsörn och ren.

– En vandrare kan ströva i dagar här utan att träffa på en annan människa. När jag inventerade området under tre månaders tid träffade jag endast på tre personer. Och skogarna i det här området är några av de finaste jag sett i Sverige, säger Lars-Göran Ek, naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Stora områden utgörs av urskogsartade skogar där människan har vistats under lång tid. I området finns till exempel det samiska sommarvistet Tjadnes och många träd har använts som barktäkter för mat.

– Med ett så här stort område ser jag möjligheter för naturvärden att bevaras och utvecklas och förutsättningar för naturturism, säger Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt Jansson som invigde ekoparken.

De höga befintliga naturvärdena i ekoparken gör att Sveaskog kommer att avsätta 89 procent av arealen för naturvård. De kommer fortsätta med skogsbruk i området.

– Men med mer naturhänsyn än tidigare, förklarar Johan Ekenstedt, naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste