Sveriges mest miljöanpassade arena

Stockholmsarenan har som målsättning att bli Sveriges och en av världens mest miljöanpassade arenor.

Sveriges mest miljöanpassade arena

Idag ser det mest ut som någon sprängt en stor bomb bredvid Globen. Men i december 2012 ska Stockholmsarenan står klar på det grävmaskinsprydda området.

Hållbarheten bedöms enligt den nationella miljöklassningen Miljöklassad byggnad och kommer arenan ska uppnå den högsta klassen, alltså guld. Bedömningen grundar sig bland annat på infrastrukturen i området som gör det möjligt att ta sig till arenan på andra sätt än med bil, att förnyelsebara energikällor används, hållbar mark- och vattenanvändning, samt en sund inomhusmiljö. Målsättningen är också att klassa byggnaden efter det internationella systemet Leed.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.