Sveriges luftföroreningar minskade – med vissa undantag

Luft Naturvårdsverket presenterar i dag siffror på Sveriges utsläppa av luftföroreningar.

Sveriges luftföroreningar minskade – med vissa undantag
Foto: Adobe Stock

Naturvårdsverkets statistik för 2022 visar att Sveriges utsläpp av luftföroreningar generellt sett minskar. Dock förväntas landet ha svårt att uppfylla sina utsläppsåtaganden till EU för ammoniak och kväveoxider fram till 2030.

Sveriges bindande EU-krav om att minska utsläppen av ammoniak skulle ha varit uppfyllt redan år 2020. Men mellan istället ökade utsläppen marginellt, främst från jordbruket, mellan 2021–2022. Minskningen från 2015 ligger endast på 15 procent.

Naturvårdsverket konstaterar att åtgärder nu behövs för att möta åtagandena och har därför lämnat en samling förslag på åtgärder till regeringen.

Naturvårdskverket konstatera också en kraftig ökning av flyktiga organiska ämnen under 2022. Dessa kan dock kopplas till läckaget från Nord Stream.

De sektorer som omfattas i Naturvårdsverkets utsläppsstatistik är arbetsmaskiner, avfall, uppvärmning, elproduktion, industri, transporter, jordbruk och produktanvändning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.