Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Elbilar Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019
Skånetrafiken

Rapporten som är gjord av Bisnode och Miljöfordon Sverige, visar att flera av Sveriges kommuner och landsting när på god väg att nå de uppsatta målen. Enligt årets rapport kan de tio bästa kommunerna bli helt fossiloberoende om ett par år med rätt fordonsinköp. Rapporten visar också att de tio bästa kommunerna har 70 gånger högre andel gasbilar (PB) än Sverige i snitt.

Kommunen som toppar årets lista är Stockholm. Anledningen är att kommunen gjort stora klimatinvesteringar på kommunnivå inom fordonsflottan, vilket har lett till att 69 procent av personbilar och 90 procent lätta lastbilar är miljöbilar.

– Stockholm stad har länge varit i framkant i utvecklingen av miljöfordon och drivit på flera projekt för att bidra till en fossiloberoende personbilsflotta till 2030, bland annat i ett projekt att påskynda elbilsleveranser till Sverige, säger Roza Takiporian, produktchef på Bisnode till Miljö & Utveckling.

Vingåkers kommun sticker ut

Den kommun som förbättrat sig mest är Vingåkers kommun. Det beror på andelen elbilar ökat bland både personbilar och lätta lastbilar.

– Vingåkers kommun är den kommun med störst förbättring totalt sett i alla kategorier sammanräknat. De har dessutom 31 procent elfordon. Ett bevis för att det fungerar bra på rätt ställe. Botkyrka och Lund sticker också ut i år, de har nått en 70 procentig reduktion av fossila koldioxidutsläpp redan nu, det är fantastiskt, säger Roza Takiporian.

Viktigt med central styrning

Enligt Roza Takiporian skiljer sig förutsättningarna för att kunna ha en fossiloberoende fordonsflotta i hög grad i Sverige.

– Det beror på stora skillnader i infrastrukturen både för olika bränslen, som E85, gas och HVO100, men också för laddmöjligheter. Vi tror också att det är viktigt att ha en central styrning med väl förankrade målsättningar om fossiloberoende. Är du en större kommun så kan du avsätta en tjänst till den här sortens arbete men i en liten kommun är det svårare. Vi kan se i rapporten att det nästan alltid är centralkommunens organisation som också är bäst i länet på fossiloberoende fordon, säger Roza Takiporian.

Vilka är de största trenderna i rapporten?

– En intressant trend är just att de kommuner som toppar listan i år kan bli helt fossiloberoende om bara ett par år, om de fortsätter på samma sätt. En annan intressant trend är att andelen fossiloberoende fordon har ökat betydligt snabbare de två senaste åren, medan det varit en ganska långsam utveckling mellan 2009 och 2016, säger Roza Takiporian.

Vilka är de största utmaningarna enligt rapporten?

– En utmaning är att överhuvudtaget definiera vad målet ”fossiloberoende fordonsflotta” egentligen betyder. Hur mäter man det, hur följer man upp arbetet med att nå målet? Det här är en av anledningarna till varför Miljöfordon Sverige tillsammans med våra tjänster tar fram den här analysen. Med miljöfordonsdiagnosen vill man inte bara mäta var kommunerna/landstingen står idag utan också göra prediktiva analyser på hur morgondagens fordonsflottor kan komma att se ut, avslutar Roza Takiporian.

De tio bästa kommunerna:

1. Stockholms stad
2. Varbergs kommun
3. Malmö stad
4. Botkyrka kommun
4. Helsingborgs stad
4. Trollhättans stad
4. Örebro kommun
8. Danderyds kommun
8. Göteborgs stad
8. Lunds kommun
8. Vellinge kommun

Läs mer: Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare

Fakta

De tio bästa landstingen i rapporten:

1. Region Skåne
2. Västra Götalandsregionen
3. Landstinget Blekinge
4. Landstinget Västmanland
4. Region Örebro län
6. Stockholms läns landsting
6. Landstinget i Uppsala län
8. Landstinget i Kalmar län
9. Region Östergötland

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.