Sveriges gröna utmaningar

Världen behöver växla om till en mer hållbar utveckling. Vilka utmaningar står vi i Sverige inför? Det är temat för den första delutredningen som Framtidskommissionens presenterade igår.

Övergången till en grön ekonomi kan gynna eller missgynna Sverige, beroende på hur vi agerar. Men författaren till rapporten Petter Hojem tror att Sverige har goda möjligheter att bli en vinnare på vägen mot en grön ekonomi.

Rapporten ”På vägen till en grönare framtid – utmaningar och möjligheter” är den första av Framtidskommissionens fyra delutredningar. Utredningen pekar ut en rad utmaningar och strategier på både kort och lång sikt som Sverige behöver bemöta för att kunna kombinera tillväxt med hållbarhet.

Detta är utmaningarna:

– Gröna metoder att mäta tillväxt. BNP är otillräckligt för att mäta hållbar tillväxt. Därför behövs det mer forskning som kan ge bättre underlag om tillståndet i miljön. Sverige bör också fortsätta att stödja det internationella arbetet för att standardisera miljöräkenskaper och bättre följa upp hur Sveriges och världens samlade tillgångar utvecklas över tid.

– En sammanhållen politik för en grön omställning. Dagens internationella miljö- och klimatavtal och nationella styrmedel behöver ses över både till form och till innehåll för att bli mer kraftfulla.

– Ekonomiska och administrativa styrmedel, satsning på forskning och innovationer, investeringar i infrastruktur, omställning av energisystemet och en stödjande utrikespolitik är viktiga byggstenar i en svensk strategi. Åtgärderna måste präglas av förhållningssätt såsom samverkan, långsiktighet, rätt timing, omställningsförmåga, effektivitet och delaktighet.

– Klimat- och miljöförändringarnas konsekvenser i andra delar av världen kan påverka Sverige indirekt genom bland annat ändrade priser på viktiga resurser, ändrade migrationsströmmar och säkerhetspolitiska konsekvenser. Omställningen till en grön ekonomi kan, om ineffektivt utformad eller genomförd, få negativa samhällsekonomiska och statsfinansiella effekter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.