Sveriges första medborgarråd om klimatet här: ”Ska skapa en mer nyanserad debatt”

Klimat Medborgarråd om klimatet har svept som en demokratisk trend genom flera länder i Europa. Nu har trenden kommit även till Sverige.
– Ambitionen är att det ska skapa en mer nyanserad debatt om klimatomställningen, säger projektledaren Tim Daw till Miljö & Utveckling.

Sveriges första medborgarråd om klimatet här: ”Ska skapa en mer nyanserad debatt”
Ett nystartat medborgarråd för klimatet ska diskutera hur Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Foto: Adobe Stock.

Medborgarrådet utgår från frågeställningen om hur Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Det första mötet hålls under sammanlagt åtta dagar i mars 2024. Då ska totalt 50 deltagare, som ska spegla ett representativt urval av Sveriges befolkning, ta del av forskning och diskutera åtgärder och lösningar i klimatomställnignen.

Tim Daw, docent i hållbarhetsvetenskap vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, är projektledare för medborgarrådet. Han säger att ambitionen är att skapa en mer nyanserad debatt om klimatomställningen.

– I dagens politiska debatt möts inte människor. Det gör att man har dålig förståelse för hur andra människor tänker, vilket skapar polarisering i samhället. Samtidigt är klimatet och klimatomställningen väldigt svåra frågor. Tanken med medborgarrådet är att skapa en viktig konversation om hur vi kan hantera och lösa de här frågorna tillsammans, säger han.

Vilka frågor ska stå på agendan?

– Vi vill uppmuntra till diskussioner som stödjer ett systemtänk. Att inte bara prata om byggnader, skog och energi som separata frågor, utan att försöka se att allt är sammankopplat.

Medborgarråd om klimatet är en trend som dyker upp på flera platser runt om i Europa, bland annat i Frankrike, Danmark och Finland. Tim Daw förklarar att det har genomförts genom olika slags modeller.

– Frankrike hade ett jättestort medborgarråd med politiskt mandat. De kom tillsammans med 100 politiska förslag, som sedan fick effekt på den franska politiken. I Finland hade man ett mindre medborgarråd, genom en mindre process. Men det är en trend vi ser komma alltmer, som en ny slags demokratisk innovation, säger han.

Det svenska nu nystartade medborgarrådet om klimatet drivs, till skillnad från rådet i Frankrike, inte av regeringen, utan är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tim Daw förklarar att medborgarrådet därmed inte har några mandat att lägga fram förslag till regeringen, men att förhoppningen är att deras diskussioner ska resultera i ett stöd i den politiska debatten.

Tror du att regeringen kommer att ta till sig medborgarrådets slutsatser?

– Det är vår förhoppning. Klimatfrågan är jättesvår för politiker att hantera. Genom att skapa en ”miniversion av Sverige” hoppas vi att medborgarrådet kommer kunna stödja, ge input och komma med idéer som politiker kan fånga upp. Vi hoppas att rådet kan lista upp argument och vägar som är blinda fläckar i den politiska debatten idag, säger Tim Daw som uppger att han under dagarna skickat ut mejl till regeringens politiker med information om rådet.

Hur väljer ni ut deltagare?

– Det ska vara ett representativt urval av Sveriges befolkning. Det innebär att vi inte bara kan öppna dörren och låta människor anmäla sig att delta. Utan vi kommer att skicka ut brev till ett urval av befolkningen. I breven kommer vi att ställa frågor om politisk tillhörighet, ålder, ort och om de är oroliga för klimatfrågan. Syftet är att rådet ska fånga diversiteten i samhället, säger Tim Daw.

Som rådgivare i planeringen inför medborgarrådet har en expertgrupp från ett brett politiskt spektrum valts ut.

Där ingår Bengt Westerberg, tidigare partiledare för Folkpartiet, Carolina Klüft, idrottsprofil och verksamhetschef för Generation Pep, PM Nilsson, tillträdande vd för tankesmedjan Timbro, Lena Sommestad, tidigare socialdemokratisk miljöminister, Ulrika Liljeberg, riksdagsledamot (C) för Dalarnas län, Jens Holm, kommunfullmäktigeledamot (V) i Stockholms stad, Agneta Sandström, företrädare för Sametinget, och Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion.

Målet är att medborgarrådet ska presentera sina slutsatser i maj 2024.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.