Sveriges första fastoxid-bränslecell invigd

Sveriges första fastoxidbränslecell – Solid Oxide Fuel Cell – har invigts, fredagen den 25 maj. Anläggningen, en högtemperaturbränslecell, installerades i GlashusEtt i Hammarby Sjöstad i Stockholm, i mars och tas i drift om några veckor.

Fastoxidbränslecellen i Hammarby Sjöstad är en av få anläggningar i världen som drivs med biogas, uppger Fortum. Test och utvärdering kommer att ske under en tvåårsperiod.

– Med klimatfrågan och koldioxidfri produktion i fokus för Fortums verksamhet finns ett stort intresse för denna teknik. Vi har här en unik möjlighet att studera framtida teknik och att bidra till att minska den negativa klimatpåverkan genom att producera energi från förnyelsebara källor, kommenterar Eva Katrin Lindman, forsknings- och utvecklingsansvarig på Fortum Värme.

Biogas från reningsverk

Det nyinvigda bränslecellsystemet drivs av biogas från Henriksdals reningsverk. Biogas omvandlas till vätgas i bränslecellsystemet. Eftersom det är en högtemperaturbränslecell är omvandlingen till vätgas enklare. Bränslecellen levererar både el och värme.

– Vi ser utvärderingen av högtemperatursystemet som mycket intressant både i relation till vår industriella produktutveckling av bränslecellsystem kopplade till vindkraft och till vår teknologi som möjliggör massproduktion av bränsleceller, uppger Kurt Dahlberg, vice ordförande på Morphic Business Development AB.

Många inblandade parter

Anläggningen finansieras av ABB/Corporate Research, FMV, Fortum, GlashusEtt – Hammarby Sjöstads miljöinfocenter, JM, Morphic Technologies AB, SBC, Stockholms Stad/Exploateringskontoret samt Energimyndigheten.

Den nya fastoxid-bränslecellen kommer under 2007 och 2008 att användas och utvärderas av en grupp från KTH, Grontmij AB och ABB/Corporate Research.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.